Versnelling bodemsanering Groningen met succes aangepakt

14mei08 0116

14mei08 0116

GRONINGEN – De versnelde aanpak van locaties waar sprake is van bodemverontreiniging die onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen voor gezondheid, ecologie of verspreiding is met succes uitgevoerd.  Aanleiding voor deze versnelling was het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer uit 2011. De conclusie daarin was dat 28 spoedlocaties sneller aangepakt moesten worden. De landelijke doelstelling om de risico’s van dit soort locaties voor eind 2015 beheersbaar te maken zou zonder deze versnelling misschien niet gehaald worden. De Noordelijke Rekenkamer is tevreden dat de aanbevelingen allemaal zijn opgevolgd en de provincie Groningen de landelijke doelstelling heeft gehaald.

Door intensievere samenwerking met bedrijven is voordeel te halen door onderzoek en saneren van spoedlocaties aan te pakken tegelijk met bijvoorbeeld natuurontwikkeling, warmte-koude-opslag (WKO), ontwikkelingen binnen de bebouwde kom en het opknappen en ontwikkelen van bedrijventerreinen. De sanering van bodemverontreiniging is zo niet langer een struikelblok bij ruimtelijke ontwikkelingen, maar wordt juist een kans voor integrale oplossingen.

Bij de helft van de 28 locaties blijkt uit nader onderzoek dat de verwachte risico’s er niet zijn. In de andere gevallen is of wordt een sanering uitgevoerd. De verantwoordelijke eigenaren worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden en samen wordt een duurzame oplossing gezocht die de risico’s wegnemen.

Expositie Bodem op de Kaart

Omdat 2015 internationaal het jaar van de bodem is, is tot vrijdag 18 december de expositie ‘De Drentse Bodem op de Kaart, Leven en werk van Albert Booij’ te zien. Zijn werk is de basis voor de landelijke bodemkaart van Nederland, voor bodemclassificatie en voor een gelijke legenda voor een bodemkaart. Dit is nog steeds van onschatbare waarde voor onze huidige kennis over de bodem en basis voor de keuzes die tegenwoordig worden gemaakt bij onder meer ruimtelijke plannen. De tentoonstelling wordt vandaag geopend door verantwoordelijk gedeputeerde Nienke Homan.