De doorgaande strijd van Winsum vs. fracken

WinsumWINSUM – De gemeente Winsum heeft bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van het verzoek tot handhaving op de winningsvergunning van de NAM voor de gaswinningsactiviteiten bij Saaksum.

Op 23 november besloot de Minister om de Mijnbouwwet zo te veranderen dat in de toekomst fracken als aparte activiteit moet worden benoemd in de vergunning. Daarmee wordt inspraak mogelijk. Huidige geplande activiteiten, zoals de frack-werkzaamheden bij Saaksum, worden echter niet opgeschort.

Wethouder Harmannus Blok: ‘Het voornemen van de NAM om te gaan fracken bij Saaksum heeft tot veel onrust in de omgeving geleid. Om het fracken tegen te houden heeft de gemeente Winsum verschillende acties ondernomen’. Zo stuurde de gemeente brieven aan de NAM, de Commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer en aan de Minister van Economische Zaken, met het verzoek deze activiteiten niet uit te voeren. Dit heeft er mede toe geleid dat Tweede Kamerlid Agnes Mulder een motie indiende, waarin zij de Minister verzoekt alle frack-activiteiten op te schorten tot de risico’s volledig in beeld zijn. Deze motie is aangenomen.

Het besluit van de Minister om de frack-werkzaamheden niet op te schorten betekent in feite dat hij deze motie naast zich neerlegt.

De gemeente Winsum heeft een verzoek tot handhaving ingediend op de huidige winningsvergunning. In deze winningsvergunning is fracken namelijk niet opgenomen. Het verzoek tot handhaving is afgewezen door Staatstoezicht op de Mijnen. Tegen deze afwijzing heeft de gemeente Winsum bezwaar aangetekend. In nieuwe vergunningen is fracken immers wél vergunningplichtig, terwijl dat voor de huidige situatie niet geldt.

De NAM heeft aangegeven het fracken in ieder geval op te schorten tot er informatiebijeenkomsten zijn gehouden om omwonenden te informeren. Bij deze informatiebijeenkomsten trekt de gemeente samen op met de gemeenten Zuidhorn en De Marne, en waar mogelijk ook met de provincie.