Bouwrijp maken bedrijventerrein Nesciopark van start

BedrijventerreinGRONINGEN – De grond achter het nieuwe transferium langs de A28 waar bedrijventerrein Nesciopark moet verrijzen, wordt bouwrijp gemaakt. Aannemer De Wilde Wegenbouw uit Groningen is op 8 december gestart met de werkzaamheden.

Tot aan de kerstvakantie worden de zandbanen voor de wegen aangelegd, waarna in januari gestart wordt met het aanleggen van de riolering en het aanbrengen van de wegverhardingen. Daarnaast worden kavels opgehoogd met de vrijkomende grond, de openbare verlichting wordt aangelegd, evenals vijverpartijen, sloten en nutsvoorzieningen als gas, elektra, kabels en drinkwaterleidingen. Kortom, alle voorbereidende werkzaamheden om te kunnen gaan bouwen op het Nesciopark.

Planning
De komende twee weken wordt zo’n 6.000 m3 zand aangeleverd. Dat zijn zo’n 500 vrachtwagens, waardoor er wat extra drukte zal ontstaan op de Vondellaan tussen de rotonde bij de A28/transferium en de Warmoltslaan richting het nieuwe transferium. Het gaat naar schatting om zo’n 25 tot 30 vrachtwagens per dag. Rond april 2016 moet het bouwrijp maken van de grond klaar zijn, mits de weersomstandigheden het toelaten. Daarna hebben de nutsbedrijven nog zo’n één à twee maanden nodig voor het aanleggen van alle nutsvoorzieningen.

Bedrijventerrein Nesciopark
Het Nesciopark wordt een uniek bedrijventerrein waar landschap en bebouwing één geheel vormen en gelijkwaardig zijn aan elkaar. Het bovengrondse beeld is dat van een natuurlijke heuvellandschap waar gebouwen in op gaan. Naast de unieke ruimtelijke vormgeving kent het Nesciopark nog een aantal belangrijke pluspunten voor ondernemers. Het bedrijventerrein ligt aan de afslag Haren aan de A28, naast het veel gebruikte transferium voor de stad Groningen. De locatie is daarmee optimaal bereikbaar en zeer goed ontsloten. Het beeldkwaliteitsplan voor het Nesciopark moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. Naar verwachting gebeurt dit tijdens de raadsvergadering van 14 december a.s. Daarna gaan de kavels in de verkoop. Kavels die niet direct worden verkocht, worden ingezaaid met gras zodat het terrein een groene, natuurlijke uitstraling behoudt. Meer informatie vindt u op www.haren.nl/nesciopark.