Noordzeebrug bijna weer open voor fietsers en voetgangers

NoordzeebrugGRONINGEN – Vanaf vrijdag 18 december zijn de infrastructurele werkzaamheden rondom het project Noordzeebrug/Bedumerweg klaar. Fietsers kunnen weer over de Noordzeebrug fietsen, de omliggende fietsverbindingen zijn klaar, weggebruikers kunnen weer rechtstreeks vanaf de Bedumerweg via de nieuwe oprit richting Eemshaven rijden en de verhoogde Noordzeebrug is in zijn geheel klaar! 

Hiermee komt een eind aan de infrastructurele werkzaamheden aan het project Noordzeebrug/Bedumerweg die eind 2012 zijn gestart. De omgeving heeft sindsdien een ware metamorfose ondergaan: een nieuwe Noordzeebrug is gebouwd en een totaal nieuw knooppunt rondom Bedumerweg/de Hoogte is in de tussentijd aangelegd.

Traktatie
De Provincie Groningen trakteert samen met de aannemerscombinatie Oosterhof Holman/ Van Spijker op vrijdagmiddag 18 december van 14 tot 16 uur fietsers en voetgangers die gebruik maken van de nieuwe fiets- en voetpaden op een warme versnapering.  Locatie: helling van het nieuwe fietspad Noordzeebrug  aan de Curaçaostraatzijde. Omwonenden in een brede straal van de Noordzeebrug hebben afgelopen week een brief ontvangen met de laatste bijzonderheden omtrent de werkzaamheden en de uitnodiging.

Werkzaamheden 2016
De sloop van de oude pijlers van de Noordzeebrug gaat waarschijnlijk tot medio maart 2016 duren vanwege tegenvallende hardheid van het beton. In 2016 wordt tevens nog groen aangeplant. De werkzaamheden zijn alleen overdag en geven af en toe geluidshinder.
De verwachting is dat rond de zomer 2016 als alle puntjes op de i zijn uitgevoerd er een officiële opening plaatsvindt. Dan zijn alle werkzaamheden die in 2010 op Ring Oost/ Noordzeebrug/Ring Noord/knooppunt Reitdiep zijn begonnen klaar. Zo gaat medio 2016 nog de groenaanplant door, wordt in het voorjaar 2016 het nieuwe fietsecoduct Meedenpad in-gereden, vindt er  vervanging van geluidsschermen op de Noordelijke Ringweg plaats en komt er nog nieuw asfalt op het traject  Euvelgunne – Ring Oost – Ring Noord – tot knooppunt Reitdiep.

Samenwerking
In het project ‘Aanpak Noordzeebrug’ werken de provincie Groningen, Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen samen. Genoemde partijen zijn ook financier van het project. Rijkswaterstaat heeft subsidie verstrekt voor de voorbereiding en realisatie van de Noordzeebrug. De provincie Groningen is trekker van dit project en heeft de planvorming en voorbereiding gedaan in samenwerking met de gemeente Groningen en heeft de totale realisatie voor haar rekening genomen.

Een betere bereikbaarheid
De wegbeheerders werken gezamenlijk aan een betere bereikbaarheid van de Stad én veiligheid van de weggebruiker omdat het verkeer in de toekomst verder gaat toenemen. De aanpak van de totale ringweg om Groningen bestaat uit een aantal deelprojecten. Nu de werkzaamheden aan de oostelijke en noordelijke ring bijna klaar zijn, gaan deze wegbeheerders ook de werkzaamheden voor de Aanpak van Ring Zuid oppakken. Naast de werkzaamheden aan de ringweg zet de provincie zich ook in voor verbetering van het Openbaar Vervoer en de aanleg van diverse nieuwe Fietsroute Plus.