Gemeente Vlagtwedde blijft huishoudelijke hulp verstrekken

VlagtweddeVLAGTWEDDE – De gemeente Vlagtwedde blijft ook in 2016 en 2017 huishoudelijke hulp verstrekken aan inwoners die zelf, of met behulp van hun netwerk, niet in staat zijn hun huis schoon te maken. Door per individuele situatie te kijken wat nodig is, levert de gemeente de komende jaren een maatwerkvoorziening. In dit opzicht verandert er niets; voor inwoners van de gemeente Vlagtwedde blijft het zoals ze gewend zijn sinds 2007.

In de gemeente Vlagtwedde is de prijs voor huishoudelijke hulp vanaf 2012 gebaseerd op de CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg met een bepaalde opslag. Omdat een aantal thuiszorgorganisaties in Nederland niet uitkomt met de tarieven die gemeenten betalen, is in augustus 2015 voor heel Nederland de Code verantwoordelijk marktgedrag Thuiszorgondersteuning opgesteld. Hierin staat beschreven wat de gemeente Vlagtwedde al jaren doet; namelijk een prijs betalen die gebaseerd is op het CAO met opslag die een gezonde bedrijfsvoering voor een thuiszorgorganisatie mogelijk maakt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 december besloten deze code te ondertekenen en de tarieven voor de periode van 1 april 2016 tot en met 31 december 2017 vast te stellen op basis van deze code. De gemeenteraad van Vlagtwedde heeft op 27 oktober 2015 budget beschikbaar gesteld voor de huishoudelijke hulp.