Provinciale Staten steunen motie SP en PvdD tegen TTIP

Provinciehuis GroningenGRONINGEN – Afgelopen woensdag namen de Provinciale Staten van Groningen een motie aan van de SP en de Partij voor de Dieren waarmee ze hun zorgen uiten over de gevaren van de vrijhandelsverdragen TTIP en CETA. Over deze akkoorden met Noord-Amerika wordt nu achter gesloten deuren druk onderhandeld door de Europese Unie. Volgens beide partijen zijn deze handelsverdragen met Noord-Amerika onder teveel geheimhouding onderhandeld en dreigen ze veel macht uit handen te geven aan grote bedrijven.

Zowel TTIP als CETA staan bedrijven toe om landen aan te klagen wanneer wetten worden ingevoerd die hun winsten in gevaar brengen. “Een concreet voorbeeld voor Groningen is de gaswinning,” aldus SP-statenlid Serbanescu-Kele. “Stel, onze regering ziet het licht en draait de gaskraan eindelijk écht terug. Dan zou het Amerikaanse bedrijf ExxonMobil, aandeelhouder in de NAM, Nederland onder deze verdragen voor miljarden kunnen aanklagen en kunnen dwingen alsnog de gaskraan te openen.” Als voorbeeld noemt hij dat dit in Canada al is gebeurd, onder een vergelijkbaar handelsverdrag. Daar werd een verbod op het winnen van schaliegas aangevochten door een Amerikaans gaswinningsbedrijf.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen, wijst op de gevaren van de enorme gemeenschappelijke markt voor varkensvlees die bijvoorbeeld zou ontstaan. “Ondanks dat hier en daar wordt gezegd dat bestaande dierenwelzijnsregels geborgd blijven, is er natuurlijk het risico dat door de schaalvoordelen van de nog veel grotere bedrijven in Noord-Amerika, de druk op varkensboeren om nog goedkoper te produceren, groeit. Hoe je het ook wendt of keert, de dieren worden daar de dupe van.”

In de aangenomen motie staat dat het ontoelaatbaar is, wanneer de Nederlandse democratie via een handelsverdrag zou worden omzeild door buitenlandse bedrijven. Ook is het belangrijk volgens de SP en de Partij voor de Dieren dat Nederland het recht behoudt om haar eigen regels te bepalen, zonder inmenging van multinationals. De motie werd mede-ingediend door de Partij van de Arbeid, GroenLinks, Groninger Belang en de Partij voor het Noorden.