Officiële starthandeling faunapassage Winschoterdiep

Bezichtiging tankgrachten en loopgraven Frieslandregel in Westerbroek

WESTERBROEK – Vandaag, zaterdag 19 december, tussen 10-12 uur kunnen geïnteresseerden eenmalig loopgraven en tankgrachten bekijken aan het Winschoterdiep/Hesselinkslaan te Westerbroek. Dit ter gelegenheid van de officiële start van de aanleg van de faunapassage Westerbroek. De heer Veennema uit Hoogezand, die destijds als 17-jarige jongeman heeft moeten meegraven, verricht samen met wethouder Gopal en gedeputeerde Staghouwer de starthandeling. 

Aanleg faunapassage
In Westerbroek gaat de provincie een natuurgebied aanleggen dat de al bestaande  natuurgebieden van het Leekstermeer, Zuidlaardermeer en ’t Roegwold in Midden Groningen aan elkaar verbindt. Deze natuurgebieden maken allemaal onderdeel uit van het NatuurNetwerk Nederland. Belangrijk onderdeel van dit project is de aanleg van een faunapassage in de vorm van een ecotunnel. Deze duiker komt onder de Rijksweg West (N860) te liggen en tussen het Winschoterdiep en een zogenoemd plas-drasgebied.

Loopgraven en tankgrachten
Bij de voorbereidingen van de werkzaamheden is uit archeologisch onderzoek gebleken dat de Duitsers aan het eind van de Tweede Wereldoorlog een verdedigingslinie in Westerbroek hebben aangelegd. Op het terrein van de faunapassage hebben loopgraven en twee tankgrachten gelegen. Deze waren onderdeel van de relatief onbekende Frieslandriegel, een verdedigingslinie, in allerijl opgeworpen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.

De loopgraven en tankgrachten worden eenmalig in het veld zichtbaar gemaakt door de bovenste laag teelaarde van de zandige ondergrond te verwijderen. De ligging ervan is dan goed te zien, omdat na de oorlog de ontgravingen met afwijkende grondsoort is gedempt. Ook wordt een dwarsprofiel over een loopgraaf gegraven, zodat de opbouw duidelijk wordt.

Geïnteresseerden kunnen parkeren kan bij hotel Van der Valk in Westerbroek. De starthandeling vindt in een weiland plaats. Houdt daarom rekening met gepast schoeisel en kleding.