Verminderde doorvaart Westgat heeft impact op haven Lauwersoog

Vissershaven_LauwersoogLAUWERSOOG – Hoewel alles nog niet helemaal duidelijk is, lijken de baten voor Lauwersoog op te wegen tegen de  kosten om het Westgat bij wijze van proef één keer uit te baggeren. Dat blijkt uit twee studies die door de provincie Groningen, de gemeente De Marne, de haven van Lauweroog en Rijkswaterstaat zijn besproken.

Uit de probleemanalyse die de gemeente De Marne heeft laten opstellen, blijkt dat de verminderde doorvaart van het Westgat substantieel impact heeft op de haven van Lauwersoog. Kotters wijken uit naar andere havens of wachten op hoogtij. Dat leidt tot omzetdaling van het havenbedrijf en de visafslag, maar ook bij de vissers zelf en toeleveranciers. Hoe lang het duurt totdat de geul zich weer natuurlijk verdiept is niet bekend. Dat vindt de regio een optie met een groot risico, omdat het de haven economisch erg kwetsbaar maakt.

Het Westgat vormt de toegang van de Noordzee naar de haven van Lauwersoog. De geul bevindt zich in een dynamisch gebied in de zogeheten buitendelta’s. Door de jaren heen verplaatst de geul zich en fluctueert in  diepte.

Tot nu toe baggert Rijkswaterstaat niet in de buitendelta’s van de Waddenzee. Er is  onderzoek verricht naar de verwachte geulontwikkeling van het Westgat om te bepalen wat de effecten zijn van een ingreep

De studie van Rijkswaterstaat geeft aan dat een goed opgezette pilot meer inzicht geeft in de lange termijn effecten van een ingreep en of het een duurzame oplossing biedt.

Voordat over een pilot kan worden besloten is aanvullend onderzoek nodig. Het aanvullend onderzoek bevat ook de voorbereiding van de mogelijke pilot inclusief bijbehorende kosten en optimale uitvoering.

Afgesproken is dat de gemeente De Marne de probleemanalyse uitbreidt tot een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor nadere onderbouwing van de economische kosten. Om tijdsverlies te voorkomen wordt ondertussen een aanvraag gedaan bij het ministerie van Economische Zaken voor een vergunning op de wet natuurbescherming. Samen met aanvullende gegevens van Rijkswaterstaat kan  er dan binnen vier maanden voldoende informatie op tafel liggen voor een voorstel aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Zij kan dan een besluit nemen in overleg met de regio.

Dit is een gezamelijk persbericht van Rijkswaterstaat, gemeente De Marne, de haven van Lauwersoog en de provincie Groningen.