Toekomst Pekela, Stadskanaal en Veendam in handen van bewoners

GroningenGRONINGEN – Al jaren pleit de SP voor een referendum over een eventuele herindeling in (Zuidoost-) Groningen. Dit initiatief voor een volksraadpleging werd keer op keer verworpen door meerderheden in de betrokken gemeenteraden. Tegenstanders voor het laatste woord aan de bevolking hadden daarvoor drie argumenten: het was in hun ogen te duur, te complex en populistisch.

“Op die drie argumenten hebben we praktische oplossingen pogen te vinden”, aldus Evert Idema, fractievoorzitter SP Stadskanaal, Harry Schoonewille, fractievoorzitter SP Veendam
en Pim Siegers, fractievoorzitter SP Pekela. “Daarom wagen we nog een poging. Het eerste argument. Een referendum is inderdaad prijzig. Democratie vergt nu eenmaal onderhoud, tijd en geld. Op de vraag wat een herindeling ons gaat kosten kregen we verschillende bedragen te horen. Die bedragen waren overigens maar een smaldeel van de kosten die we nu al kwijt zijn aan onderzoekbureaus, commissies en strategische overleggen over dit thema. Het gros van de genoemde bedragen bestond uit de organisatie van de verkiezingsdag zelf.  Bemensing van de stembureaus, ambtelijke ondersteuning, aankondiging etc. Op 6 april 2016 gaan we echter al naar de stembus voor een referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Een tweede stembus over de toekomst van onze gemeenten is slechts een formaliteit. Goedkoper en opkomst bevorderend. Tel uit de winst.”

“Dan het argument over de complexheid van het onderwerp. Ook daar waren we best gevoelig voor. De vraagstelling bij een volksraadpleging moet inderdaad helder zijn zodat de uitkomst niet aan ieders politieke interpretatie onderhevig hoeft te zijn. Een duidelijk ja of nee op de voorliggende eenduidige vraag is dan ook gewenst. Maar ook daar heeft de tijd ons geholpen. Inmiddels zijn er geen legio varianten meer. De drie gemeentebesturen hebben ingezet op onderzoek van slechts één variant: Pekela, Stadskanaal en Veendam. Het is wat ons betreft aan de bevolking om die koers te steunen of te stoppen.”

“Blijft staan het populisme. Vaak gebruikt om politieke tegenstanders weg te zetten, maar bij dit onderwerp misschien ook wel een beetje een geuzennaam. Wij zijn voorstanders van een representatieve democratie waar een volksvertegenwoordiging politiek keuzes maakt door dat te doen wat hun naam al zegt: het volk vertegenwoordigen. We hoeven dus niet voor iedere stoeptegel, wipkip of straatnaam terug naar de stembus. Maar sommige zaken zijn wat ons betreft essentieel om aan het volk voor te leggen. De uitbreiding van de EU, het opschalen van de provincie of het opheffen van een gemeente zijn dat wat ons betreft. Het is dan ook dat we bij dit onderwerp voor het eerst oproepen voor een referendum. Dat doen we niet lichtzinnig.”

“Zonder deze argumenten zijn er nog twee smaken voor de eerdere tegenstanders van een referendum: ze steunen onze oproep en vertrouwen op een weloverwogen stembusgang van onze bevolking of ze geven dat vertrouwen en de controle niet uit handen. Onze oproep staat; stop de angst om bij deze belangrijke beslissing oprecht naar Knaalsters, Veendammers en Pekelders te luisteren. Toon lef en heb het vertrouwen dat je verhaal voor of tegen een herindeling goed genoeg is om mensen te overtuigen om het goede te doen. Bestuurders hebben nu lang genoeg om de hete brij kunnen draaien zonder resultaat. Zij konden ons niet overtuigen. De bevolking heeft die overredingskracht hopelijk wel.”