Het Groninger Gasberaad: “Bewoners en organisaties laten hun stem horen”


Waardevermeerdering1GRONINGEN – Afgelopen weekend kreeg de vaste kamercommissie van Economische zaken 1.655 handtekeningen aangeboden waarmee gepleit wordt voor een eerlijke, definitieve waardevermeerderingsregeling. Deze petitie is een initiatief van Het Groninger Gasberaad. Zij startten deze petitie in oktober 2015 omdat zij constateerden dat de tijdelijke regeling niet eerlijk was en zij een betere definitieve regeling wilden. Door de overheid, inclusief het Rijk, is eerder toegezegd dat er een definitieve regeling zou komen die niet slechter zou zijn dan de tijdelijke. In het Meerjaren Programma van de NCG wordt nu voorgesteld de regeling in zijn geheel te beëindigen. Het korte tijd breder openstellen van de tijdelijke regeling is daarmee nauwelijks een doekje voor het bloeden.

De waardevermeerdering was de enige compensatie voor individuele burgers die te kampen hebben met schade en alles wat daarbij komt kijken. Het Meerjaren Programma (MJP) van Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen, bevat nu niet meer maar minder maatregelen voor individuele compensatie, namelijk helemaal géén. Dit tegen alle adviezen van de Onderzoeksraad of de commissie Meijdam in. Met het ondertekenen van deze petitie verzoeken 1.655 bewoners uit het aardbevingsgebied de minister van Economische Zaken Henk Kamp en Nationaal Coördinator Hans Alders te komen met een eerlijke definitieve waardevermeerderingsregeling voor álle inwoners die getroffen worden door de gevolgen van de gaswinning.

De definitieve waardevermeerderingsregeling is belangrijk omdat het een afspraak betreft van de overheid met het aardbevingsgebied. Daarnaast is het de enige regeling die bewoners individueel compenseert voor de door NAM en staat veroorzaakte ellende. Het is
de enige vorm van genoegdoening die ook een heel klein stukje frustratie kan wegnemen. En het is belangrijk omdat bewoners binnen de verschillende duurzaamheidsmaatregelen zelf een behoorlijk grote keuzevrijheid hebben. De NCG geeft aan dat in het vervolg de duurzaamheidsmaatregelen Waardevermeerdering“collectief en in samenhang moeten worden georganiseerd”.

Het initiatief van de petitie is inmiddels overgenomen door statenfracties uit Provinciale Staten van Groningen en de Groninger Bodembeweging onder het motto “Wees geen Kniepert”.