Wedde dat ’t lukt! trofeewinnaar Kern met Pit in Groningen  

 

Wedde006GRONINGEN – Het burgerinitiatief “Wedde dat ’t lukt!” heeft de provinciale trofee van Kern met Pit editie 2015 gewonnen. Dit project is een initiatief van de huisarts en de dorpsgemeenschap van Wedde. De kern van het project is dat formele en informele zorg (door vrijwilligers) hand in hand gaan. Zaterdag 23 januari jl. vond in Restaurant “De Boerderij” in Slochteren de prijsuitreiking van Kern met Pit plaats. In Kern met Pit, de jaarlijkse leefbaarheidswedstrijd, daagt Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) bewonersgroepen uit hun idee binnen een jaar te realiseren. In Groningen hebben in totaal 8 projecten hun doel bereikt en ontvingen op 23 januari het predicaat Kern met Pit. Wedde dat ’t lukt! sprong eruit en ontving de trofee. Op www.kernmetpit.nl zijn alle winnaars te bekijken.

Deelnemers editie 2016
Op de feestelijke dag zijn ook de deelnemende projecten voor Kern met Pit editie 2016 geselecteerd. In totaal mogen in Groningen 8 projecten meedoen aan de wedstrijd. Niet iedereen wordt toegelaten tot de wedstrijd; KNHM selecteert elk jaar per provincie de beste projecten. Deelnemende bewonersgroepen krijgen een adviseur aangewezen en hebben gedurende het uitvoeringsjaar toegang tot het netwerk en de kennis van KNHM. Daarmee geven we een extra impuls aan de projecten. Op www.kernmetpit.nl is een overzicht te vinden van de aan editie 2016 deelnemende projecten.

Wat is Kern met Pit
KNHM organiseert sinds 1978 de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit. Uitgangspunt van Kern met Pit is dat bewoners zelf het beste weten hoe zij hun woonomgeving kunnen verbeteren. De wedstrijd daagt hen uit zelf initiatieven te ontwikkelen en niet te wachten tot de overheid iets doet. Sinds de start van de wedstrijd zijn tienduizenden mensen actief geweest met het inrichten van een speelterrein, het opknappen van een dorpshuis, het uitzetten van een natuurpad, het opzetten van een wijkkrant, het organiseren van een evenement en nog veel meer.