Kick-off Onderwijs op Maat van start

De Martinitoren en de oostzijde van de Grote Markt in Groningen
De Martinitoren en de oostzijde van de Grote Markt in Groningen
De Martinitoren en de oostzijde van de Grote Markt in Groningen

GRONINGEN- Op donderdag 28 januari vindt de kick-off plaats van het proefveld  ‘Onderwijs op Maat’. In dit project krijgen dak- en thuisloze jongeren onderwijs dat is aangepast aan hun specifieke situatie en behoeftes. Zo kunnen zij het halen van een diploma combineren met het op orde brengen van hun leven. Doel van deze bijeenkomst is dat jongeren, bestuurders en andere betrokkenen met elkaar verkennen wat deze jongeren hierbij nodig hebben.

Bestuurders, onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen én de jongeren zelf buigen zich bij de kick-off gezamenlijk over vragen als: hoe kunnen we ervoor zorgen dat dak- en thuisloze jongeren het halen van een diploma kunnen combineren met ‘je leven op orde brengen’? Wat is er nodig voor toegang tot en aansluiting bij het MBO-onderwijs? En hoe kunnen gemeente, MBO-onderwijs, zorg en professionals de ruimte in de wet- en regelgeving vinden om ervoor te zorgen dat we deze jongeren niet meer uitsluiten?

Programma
Wethouder Ton Schroor (Onderwijs) opent de bijeenkomst. De jongeren Stephanie en Naomie dragen hieraan bij door op eigen wijze hun ervaringen te delen. Na de lunch gaan verschillende groepen met de dilemma’s aan de slag die jongeren ervaren als ze ‘een diploma halen’ combineren met ‘je leven op orde brengen’. Na een gezamenlijke terugkoppeling sluiten we rond 14.00 uur met de jongeren af.

Groningse ‘toppers’
Na de kick-off gaat het proefveld Onderwijs op Maat formeel van start met 10 ‘Groningse Toppers’ . Dit zijn 10 dak- en thuisloze jongeren van 18 tot 27 jaar die weer terug naar school willen om een diploma op MBO 2–4 niveau te halen. Vanaf februari wordt de groep uitgebreid tot 25 jongeren die uiterlijk na de zomervakantie starten met hun opleiding.

Zelfredzaamheid
Onderwijs op Maat is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Groningen, drie MBO-instellingen, Het Kopland, het landelijk samenwerkingsverband Van de Straat en het ministerie van OCW. Het doel is om dak- en thuisloze jongeren economisch en sociaal zelfredzaam te laten zijn op een manier die past bij hun situatie, mogelijkheden en niveau.

Gezamenlijke onderwijsaanpak
(Dreigende) dakloosheid is een belangrijke oorzaak voor schooluitval. Dak- en thuisloze jongeren hebben immers wel belangrijker zaken aan hun hoofd dan hun diploma halen. Veel van deze jongeren hebben daardoor een achterstand in het onderwijs of krijgen, bijvoorbeeld door schulden, helemaal geen toegang tot het MBO-onderwijs. Het proefveld  ‘Onderwijs op Maat’ wil deze jongeren zichtbaar maken en tot een gezamenlijke onderwijsaanpak komen. Het proefveld gaat voor structurele oplossingen die geborgd worden en aansluiten bij de bestaande systemen en aanpakken in de regio.