SP organiseert Huis de Beurs in Groningen

De Martinitoren en de oostzijde van de Grote Markt in Groningen
De Martinitoren en de oostzijde van de Grote Markt in Groningen

GRONINGEN- De SP vindt het de hoogste tijd voor een nieuwe democratische universiteit. Daarom organiseert ze vanavond in Huis de Beurs in Groningen (aanvang 19.30) een debat over de toekomst van de universiteit met Trudy Dehue, Casper Albers, Peter Kodde en Jasper van Dijk.

Trudy Dehue , Hoogleraar wetenschapstheorie en wetenschapsgeschiedenis en Casper Albers , Universitair hoofddocent psychometrie en statistiek en lid van de Universiteitsraad, zullen tijdens het debat hun visie geven. Beiden tekenden in 2015 een open brief van ReThink waarin ze uitspraken dat aan de Rijksuniversiteit Groningen een cultuur van wantrouwen heerst en vroegen om hervorming van de universiteit.

Ook Peter Kodde spreekt, hij is onderzoeker bij Milieudefensie en organiseert de campagne Shell master of Science over de invloed van shell op de wetenschap. De vierde spreker is SP-Tweede-Kamerlid Jasper van Dijk die naar aanleiding van de Maagdenhuisbezetting een rapport met 30 voorstellen voor een nieuwe democratische universiteit schreef.

De SP organiseert het debat omdat ze vind dat het de hoogste tijd is voor een nieuwe democratische universiteit.

Organisator Sandra Beckerman: “De wetenschap staat onder druk. De overheid investeert te weinig en te selectief. Universiteiten zijn voor financiering steeds afhankelijker geworden van financiering door het bedrijfsleven. Dit heeft geleid tot belangenverstrengeling en excessen waarbij bedrijven de resultaten van onderzoek konden beïnvloeden.

De wetenschap heeft te weinig ruimte om zich bezig te houden met langdurig, fundamenteel en van het bedrijfsleven onafhankelijk onderzoek naar belangrijke (maatschappelijke) vragen.”

Tijdens het debat is er veel ruimte gereserveerd om met elkaar en met sprekers Trudy Dehue, Casper Albers, Peter Kodde en Jasper van Dijk in debat te gaan.