Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Martini Ziekenhuis in Groningen gaan nauwer samenwerken

Martini-Ziekenhuis-HoofdingangGRONINGEN- De Intensive Care-afdelingen van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Martini Ziekenhuis in Groningen gaan nauwer samenwerken. Door afspraken te maken over onderlinge consultatie tussen de intensivisten kunnen beide ziekenhuizen de beschikbaarheid van hoogwaardige Intensive Care zorg in de regio garanderen.

De gemaakte afspraken zijn een belangrijke stap in het uitbreiden van de al langer lopende samenwerking tussen het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) en het Martini Ziekenhuis naar meer specialismen. Deze samenwerking heeft als doel om zowel brede basiszorg als meer specialistische, topklinische zorg toegankelijk te houden voor patiënten in de regio’s Assen en Groningen.

Kritische functie
Intensive Care is de zorg voor patiënten met een levensbedreigende aandoening. Een Intensive Care afdeling beschikt over geavanceerde mogelijkheden om hartslag, bloeddruk en ademhaling te meten en te bewaken. Als het nodig is kunnen vitale orgaanfuncties deels worden overgenomen door ondersteunende machines, zoals voor beademing en nierdialyse. Een kritische functie als de IC bepaalt in hoge mate welke andere zorgfuncties een ziekenhuis kan aanbieden. Voor sommige behandelingen van specialismen als Chirurgie en Maag-Darm-Leverziekten maar ook voor Verloskunde en de Spoedeisende Hulp, is het een vereiste om een hoogwaardige IC in de directe nabijheid te hebben.

Uitwisseling expertise
De uitwisseling van expertise vindt bijvoorbeeld plaats via telefonisch overleg tussen intensivisten of door samenwerking ter plaatse. Zo kunnen beide IC’s op het juiste moment de benodigde bemensing en maximale kwaliteit bieden.

Beide ziekenhuizen volgen verder de regionale afspraken die al gemaakt zijn in de Samenwerkingsovereenkomst Intensive Care-behandeling Ziekenhuizen regio Noordoost-Nederland. Uiteraard is daarnaast het uitgangspunt dat beide partijen werken conform de eisen van de CBO richtlijn ‘Organisatie en werkwijze Intensive Care-afdelingen voor volwassenen in Nederland (2006)’ en de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt aan regionale samenwerking op het gebied van Intensive Care-zorg.