Economie en arbeidsmarkt belangrijk in nieuw programma provincie Groningen

Provinciehuis GroningenGRONINGEN- Zo veel mogelijk Groningers aan het werk helpen. Dat is het doel van ‘Groningen@Work’, het programma economie en arbeidsmarkt van de provincie Groningen, dat Gedeputeerde Staten vandaag hebben vastgesteld. De provincie wil de economie in de regio versterken door met name innovatieve en duurzame bedrijven te steunen. Speciale aandacht is er voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) en snel internet.  Het programma van de provincie is tot stand gekomen in samenspraak met bedrijven en onderwijsinstellingen in onze regio.

“Het is van groot belang dat mensen een baan hebben”, zegt gedeputeerde Patrick Brouns van Economie. Gedeputeerde Eelco Eikenaar van Arbeidsmarkt voegt hieraan toe: “Als je aan het werk bent, heb je het gevoel dat je meetelt in de maatschappij. Werk zorgt ervoor dat je talenten tot zijn recht komen en dat je geld verdient om in je inkomen te voorzien. Werk is ook goed belangrijk voor de leefbaarheid in de provincie. ”

Innovatief en groen
De provincie Groningen steunt vooral bedrijven die willen groeien, vernieuwen en verduurzamen.  Naast het stimuleren van bedrijven die zich bezighouden met energie, chemie en gezond ouder worden (healthy ageing) gaat er meer aandacht naar het versterken van het MKB. Verder ziet de provincie kansen in de maakindustrie en de mogelijkheden die ICT voor de Groninger economie biedt. Snel internet in de hele provincie is een belangrijke voorwaarde voor het vestigen van bedrijven in onze regio en biedt kansen voor starters en ZZP’ers in Stad en Ommeland. Ook daar zet de provincie op in.

Scholing
Scholing vindt de provincie belangrijk. Daarom wordt een succesvol initiatief als  het sectorplan voor de arbeidsmarkt ‘Groningen op voorsprong’ voortgezet Verder wil de provincie samen met andere partijen een meester-gezelsysteem opzetten, waarbij jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid worden door een oudere werknemer. Ook wil de provincie kansen benutten op de Duitse arbeidsmarkt.

Suggesties
De provincie trekt actief op met bedrijven en kennisinstellingen en roept ondernemers op met ideeën en suggesties te komen om meer mensen aan het werk te helpen.