Grand Theatre in Groningen kan weer op eigen benen staan na overname

De Martinitoren en de oostzijde van de Grote Markt in Groningen

GRONINGEN – Het Grand Theatre wordt met ingang van het nieuwe theaterseizoen 2016-2017 weer een onafhankelijk theater met een eigen directie. De stichting Grand Futura neemt in de zomer de exploitatie en programmering over van de Oosterpoort/Stadsschouwburg (OPSB).

In het Grand Theatre aan de Grote Markt komt ook een productiefunctie voor theatermakers en choreografen uit het noorden en uit het (inter-)nationale netwerk van Grand Futura. Om de aanloopkosten voor de programmering van het nieuwe theaterseizoen te dekken, stelt het college een eenmalige bijdrage van 79.000 euro beschikbaar.

Grand Futura

Met het besluit om de stichting Grand Futura in staat te stellen het theater te exploiteren als podium en productieplek voor onafhankelijke makers, sluit het college van B&W aan bij de wens van de gemeenteraad om de programmering zo snel mogelijk weer bij een onafhankelijke partij te beleggen.

Na het faillissement in 2015 nam OPSB met succes tijdelijk de exploitatie van het Grand Theatre over. De programmering trok nieuwe bezoekers naar de Grote Markt en de exploitatie bleef binnen het begrote budget. De nieuwe stichting kan daardoor met een schone lei beginnen.

Blije wethouder

Wethouder van Cultuur Paul de Rook is blij dat het Grand Theatre vanaf deze zomer weer op eigen kracht verder kan: “De overdracht voor het begin van het nieuwe theaterseizoen is het meest logisch. Bovendien maakt deze stap de weg vrij om van het Grand Theatre weer een beeldbepalende plek voor talentontwikkeling te maken.”

Grand Futura heeft bij het Rijk een aanvraag ingediend voor een plek in de landelijke Basisinfrastructuur (BIS) als productiehuis voor podiumkunsten. Met de bijdrage van de gemeente kan de stichting in de tweede helft van 2016 alvast iets laten zien van wat Grand Futura met het Grand Theatre als programmering- en productieplek wil bereiken, (inter)nationaal, lokaal en regionaal.

Samenwerking

Ook in Noordelijk verband is er commitment voor de positie van Grand Futura als productiehuis in de BIS. Grand Futura wordt onderdeel van Station Noord 2.0, een samenwerkingsverband voor talentontwikkeling in de podiumkunsten in het Noorden. Het gezamenlijke doel is het maak- en vestigingsklimaat in het noorden versterken, nieuwe talenten daarin kansen bieden en zo de artistieke dynamiek vergroten.

De eenmalige extra bijdrage voor de aanloopkosten komt bovenop de exploitatiesubsidie voor de tweede helft van 2016. Het college zal in de aanloopfase nauwlettend de vinger aan de pols houden.