Groninger wethouder heeft verhelderend gesprek met TSN: ‘Problemen worden opgelost’

GRONINGEN – Naar aanleiding van de ontstane problemen heeft de Groningse wethouder Ton Schroor een gesprek gehad met Thuiszorgorganisatie TSN.

De wethouder had in een eerder stadium al aangegeven met TSN in gesprek te willen over de toekomst van het bedrijf en de geleverde zorg.

Wethouder Ton Schroor: “Het is een voor beide partijen verhelderend en constructief gesprek geweest. We hebben goede afspraken gemaakt en we zijn nader tot elkaar gekomen. TSN zal de contractafspraken nakomen en er zal dagelijks ambtelijk contact zijn. Ik ga er vanuit dat we hiermee de ontstane problemen kunnen oplossen.”

Doordat TSN de garantie heeft gegeven zich aan de gemaakte afspraken te kunnen houden is van een overstap naar het concurrerende Buurtzorg geen sprake meer.