Klassieke Academie voor Beeldende Kunst Groningen viert open dag ‘net ietsje anders’

GRONINGEN – De Klassieke Academie voor Beeldende Kunst Groningen viert ter ere van het tweede lustrum de Open Dagen net even anders. Op 21 februari om 16.00 uur wordt de expositie ‘De Oogst van de Klassieke Academie’ geopend door Tom Hageman in Pictura.

Een expositie waaraan alumni, afgestudeerd sinds 2010, deelnemen. Er zullen schilderijen te zien zijn van o.a. Gaaike Euwema, Jan Willem Eskes, Jantien de Boer, Keimpe van der Kooi, Klaas Koops, Marian Gerrits, Milan Smidt, Sara van Epenhuysen en Svetlana Tartakovska. De expositie is te zien van 21 t/m 27 februari.

Er is meer te zien in Picutra. In het voorjaar van 2016 zullen de eerste studenten beeldhouwen afstuderen nadat de Klassieke Academie deze opleiding vijf jaar geleden is gestart. Docenten beeldhouwen kondigen met hun expositie de eerste alumni beelhdouwen aan. Onder de exposerende docenten zijn Henk Slomp, Joerie van Marrewijk, Peter Hiemstra, Gert Sennema, Jon Gardella, Anita Franken en Pépé Gregoire.

Op de onderwijslocaties A-Kerkhof 43c en Paradijsvogelstraat 16 exposeren studenten schilderen en beeldhouwen hun werken. De Klassieke Academie brengt tijdens de Open Dagen een uitgebreid programma met Masterclasses van Sam Drukker, Svetlana Tartakovska, Jantien de Boer, Anita Franken en Gert Sennema. Daarnaast zijn er openbare lessen grafiek door Reinder Homan en Onno Broeksma. Tom Hageman geeft een openbare les gipstekenen. Belangstellenden kunnen vrij in- en uitlopen van 25 t/m 27 februari van 13.00 tot 16.00 uur.

Het uitgebreide programma is terug te vinden op de website: www.klassiekeacademie.nl/open-dagen