Alisha Bletterman en Marleen Venema winnen prestigieuze Dr. Aletta Jacobs Prijs

HOOGEZAND-SAPPEMEER – Woensdagmiddag waren de zenuwen bijna tastbaar in de Spiegelzaal van het Aletta Jacobs College in Hoogezand. Vier koppels van VWO5-leerlingen staken een heus referaat af over Aletta Jacobs (in 1871 Nederlands eerste vrouwelijke studente ooit) en over arabiste Petra Stienen, winnares van de Aletta Jacobsprijs van de Rijksuniversiteit Groningen.

In Hoogezand was de prijs voor Alisha Bletterman en Marleen Venema, hier aan weerszijden van een levensgroot portret van dr. Jacobs. Zij werden per videoboodschap gefeliciteerd door hun ‘collega’ Stienen. Zij krijgt op 7 maart haar prijs in Groningen.

Genomineerden voor de Aletta Jacobs Prijs H-S 2016 waren:
1.Sophie Mulder en Xuan Deuring
2.Aniek Stam en Roy Postema
3.Alisha Bletterman en Marleen Venema
4.Melanie van Oosten en Tom Bazuin

Jury rapportage

Alle zeven sprekers verdienen een compliment en ons respect omdat het altijd spannend is om voor een zaal met medeleerlingen, wethouders, de burgemeester en een jury een toespraak te houden.

Het was dit jaar een lastige keuze omdat van het referaat dat de jury om inhoudelijke redenen boven aan de lijst had gezet, de voordracht niet als beste uit de bus kwam. De jury heeft daarom lang gewikt en gewogen wat het zwaarst moest wegen: de inhoudelijke beoordeling van de stukken of de manier van presenteren.

Een bijzonder compliment gaat uit naar Xuan die door ziekte van Sophie de voordracht alleen moest doen. Zij deed dit prima. Haar goede intonatie en haar rust krijgen lof van de jury. Zij had veel oogcontact met de zaal. De jury miste in het referaat, dat een prima opbouw heeft, een originele invalshoek en een boodschap aan de eigen leeftijdsgroep.

hoogezand-aletta-jacobs

Wat het referaat van Aniek en Roy betreft is de jury positief over de interessante benadering die zij kozen. Zij zien Aletta Jacobs en Petra Stienen als voorbeelden van mensen die tegen de stroom in durven te gaan. Beide vrouwen volgden hun hart. Daarin spraken Aniek en Roy ook hun klasgenoten aan! De link tussen het werk van beide vrouwen op het terrein van de vrouwenemancipatie miste daarentegen in het referaat.

Alisha en Marleen krijgen lof voor de inhoud van hun verhaal. De opening waarin de lezer direct wordt aangesproken vindt de jury heel sterk, evenals de oproep aan de klasgenoten om Aletta Jacobs en Petra Stienen als inspiratie te zien om zelf ook veel te bereiken. In de presentatie kwam de verbinding met het publiek minder goed uit de verf, o.a. door de te hoge snelheid van spreken.

De voordracht van Melanie en Tom kende in Tom een heel heldere spreker in een mooi tempo. Ook in dit referaat miste de jury originaliteit in de benadering. Het referaat kende een grote compleetheid in biografische gegevens van beide vrouwen. Tegelijk constateerde de jury enkele onnodige herhalingen.

Na een uitgebreide afweging heeft de jury de krachtige inhoud van het referaat van Alisha en Marleen het zwaarst laten wegen. De jury kent aan hen beiden de Aletta Jacobs Prijs 2016 toe.