Allereerste ouderenfestival in Groningen, ‘De kunst van het ouder worden’

GRONINGEN – Vrijdag 26 februari is de Groninger Forum Bibliotheek het toneel van het allereerste ouderenfestival van Groningen.

Tijdens dit festival wordt er op een vrolijke, interactieve manier gekeken naar en gesproken over allerlei facetten van ouder worden: leuke en minder leuke. Iedereen is van harte welkom: senioren, vrijwilligers in de zorg, kunstenaars, mantelzorgers, studenten, professionals in de zorg, etc. want wie is er nou niet geïnteresseerd in de kunst van het ouder worden?

Middagprogramma 14.30 – 18.00 uur: FESTIVAL

Het middagprogramma is tjokvol en bestaat uit een keur aan workshops, lezingen, presentaties en gesprekken: een workshop Tai Chi, een workshop voor oppasoma’s en -opa’s, een voordracht van filosoof Bert Keijzer over een waardig leven en een waardig levenseinde, Jacques d’Ancona zoekt in de wandelgangen uit wat de plannen en wensen van het publiek zijn voor de toekomst. Er is een talkshow over de woonwensen van ouderen, Agnes breit aan haar wandkleed van plastic en er kan virtueel gefietst en geschaatst worden en er zijn presentaties over schilderkunst en film. Adelheid Roosen’s Zina Platform brengt een indrukwekkende audio/video-installatie. Aan het einde van de middag is er voor iedereen die dat wil een ‘Maaltijd der Generaties’.

Avondprogramma 20.00 – 22.00 uur: DEBAT

In de avond gaat Femke Kramer in gesprek met betrokkenen, deskundigen en met de zaal. Ze richt de lens op de beeldvorming over ouderen en ouderdom. Met ethicus Frits de Lange, dansdramaturg Peggy Olislaegers en Sabine Otten, hoogleraar sociale integratie. In het tweede deel van het gesprek gaat het over wat ouderen en de samenleving te doen staat. Daar schuiven aan: Imre Krull, Actiz (landelijke koepel verzorgingshuizen), Bettina van Hoven, universitair docent culturele geografieën Adrienne Wempe (Alliade).

De kunst van het ouder worden

Het festival wordt op vrijdag 26 februari gehouden in het Groninger Forum Bibliotheek aan de Oude Boteringestraat 18 te Groningen. De entree bedraagt € 5,- voor het middagprogramma (14:30-18:00 uur) of € 5,- voor het avondprogramma (20:00-22:00 uur). Voor € 12,50 kan men het middagprogramma bezoeken en afsluiten met een Maaltijd der Generaties.

Kaartjes zijn te via www.groningerforum.nl en aan de kassa.