Aantal WW-uitkeringen in Groningen neemt opnieuw toe

GRONINGEN – Van het economisch herstel is in Groningen nog weinig te merken. In januari is het aantal WW-uitkeringen wederom gestegen. Ruim 17.200 mensen maken nu gebruik van de werkloosheidswet.

Dat komt neer op 5,8 procent van de beroepsbevolking in Groningen. Dat meldt het UWV donderdagochtend.

Wet, werk en zekerheid

Naast normale, jaarlijks terugkerende seizoenseffecten, speelt de invoering van de Wet werk en zekerheid hierin een rol. Door deze wetswijziging is het eerder lonend om vanuit de WW te gaan werken voor een lager salaris. Mensen die tegen lager loon gaan werken, behouden een aanvulling uit de WW. Bovendien wordt het recht op uitkering pas beëindigd wanneer vaststaat dat er volgens de wet voldoende inkomsten zijn. Hierdoor blijft een groeiende groep langer meetellen in de WW-statistieken.

Stijging WW in geheel Nederland

In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind januari uit op 464.745. Dat is 5,2% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 445.879. In de afgelopen maand steeg het aantal WW-uitkeringen landelijk met 4,2% (18.866). Alle provincies laten een stijging van de WW zien.

Regionale verschillen

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de andere noordelijke provincies geven een vergelijkbaar beeld. Drenthe laat in januari de sterkste stijging in WW-uitkeringen zien. In Friesland nam de WW minder sterk toe dan in Groningen. Ten opzichte van een jaar eerder steeg het aantal WW-uitkeringen in Groningen en Drenthe, terwijl de WW in Friesland stabiliseerde.