‘Kerken, dominees en evangelisten’ in het Streekhistorisch Centrum

STADSKANAAL – Op zondag 6 maart 2016 geeft Bert Roossien in het Streekhistorisch Centrum een fotopresentatie met als thema ‘Kerken, dominees en evangelisten’ in de Kanaalstreek.

De foto’s komen uit het archief van het Streekhistorisch Centrum en tonen de geschiedenis van de vele religies die met de vestiging van de diverse veenarbeiders in het gebied meekwamen.

De veenkoloniën kennen een grote religieuze diversiteit. De mensen die hier in het veen werkten en zich er naderhand vestigden, kwamen uit allerhande streken met verschillende geloofsovertuigingen. Iedere groep bouwde in het nieuwe land zijn eigen kerkje of synagoge. In 1830 werd in de nog jonge veenkolonie Stadskanaal de eerste Nederlands Hervormde kerk aan de huidige Semsstraat in gebruik genomen. Voordien moesten kerkgangers een voettocht van 2 à 3 uur gaans maken om de kerken in Wildervank of Onstwedde te bezoeken. De bouw van de eerste Stadskanaalster kerk werd gezien als een bewijs dat de nieuwe veenkolonie tot wasdom was gekomen en definitief op de kaart was gezet.

Predikanten en priesters namen vroeger centrale plaats in binnen de gemeenschap. Zij hielden zich niet alleen bezig met hun kerkelijke plichten maar waren veelal ook in het plaatselijke maatschappelijke en culturele leven actief. Op veel oude foto’s van plaatselijke verenigingen en hun besturen is vaak een dominee of priester present.

In de nog nauwelijks ontsloten venen waar de turf nog aan snee werd gebracht, was nauwelijks tijd en gelegenheid voor Gods woord. Vanuit de gevestigde kerken werden daarom evangelisten het turfland in gestuurd, opdat de kolonisten in de verafgelegen venen niet zouden afdwalen van het christelijke levenspad. Her en der werden houten evangelisatieschuurtjes neergezet die op den duur uitgroeiden tot nieuwe kerkelijk gemeenten. In de Gasselternijveenschemond ontstond zelfs een geheel eigen geloofsgroep die onder de naam ‘Baptisten’ veel aanhang wist te verwerven onder het veenvolk in de Kanaalstreek.

De presentatie op 6 maart begint om 14.30 uur, de entree bedraagt € 3,00 en is gratis toegankelijk voor donateurs van het SHC. Reserveren kan via 0599-612649 (tijdens kantooruren) of per mail: info@streekhistorischcentrum.nl