SP: “Mensen willen geen kermisattractie, maar een bushalte”

GRONINGEN – Woensdag neemt de gemeenteraad van Groningen een beslissing over de bushaltes in de binnenstad. Gaan de buslijnen door het centrum verdwijnen of blijven ze toch bestaan.

De SP weet het wel. Zij pleiten voor behoud van de buslijnen en hebben 2500 handtekeningen weten te verzamelen. Deze worden woensdag aan het stadsbestuur overhandigd.

SP-raadslid Wim Koks: “Het stadsbestuur is ongelooflijk onverstandig bezig. Juist het hart van onze binnenstad moet voor iedereen bereikbaar zijn. De wethouder noemt een paar halfslachtige alternatieven, zoals een elektrisch treintje naar de Grote Markt, maar wil nu al de beslissing nemen om geen echte bussen meer naar de binnenstad te laten rijden. De grote steun voor onze petitie laat het heel duidelijk zien: Mensen willen geen kermisattractie, maar een bushalte.”

Mocht de raad toch instemmen met de plannen laten de socialisten het er niet bij zitten. Koks: “Er zijn zoveel mensen die een bereikbare binnenstad willen. Wij zullen blijven pleiten voor een echte busverbinding en daar actie voor blijven voeren tot het stadsbestuur inziet dat de binnenstad bereikbaar moet blijven voor iedereen.”

Christen Unie

De Christen Unie wil het besluit uitstellen. De partij denkt dat het verstandig is eerst een gedegen onderzoek te doen naar de economische gevolgen van de plannen.

“Het stadshart in Groningen staat al flink onder druk door faillissementen en surseances. Aanvullend onderzoek naar de economische gevolgen van het verdwijnen van de bussen van de Grote Markt lijkt ons dan ook zeker geen overbodige luxe”, aldus fractievoorzitter Inge Jongman.

De ChristenUnie is wel voorstander van het verplaatsen van de bushalte A-Kerkhof naar de Westerhaven. Dit past binnen de huidige OV-visie en maakt ruimte in een nu te drukke Brugstraat. Dit alles mits er goede voorzieningen komen om laden en lossen te beheersen.