Zonnehuisgroep Noord dreigt verzorgingshuis De Wierde te sluiten

GRIJPSKERK – Zonnehuisgroep Noord (ZhgN) wil de komende jaren vier verzorgingshuizen sluiten in de provincie Groningen. Dit na de eerdere sluiting van vier verzorgingshuizen. ZhgN verwacht zo de financiële problemen het hoofd te kunnen bieden.

Ook De Wierde in Grijpskerk staat op de lijst met te sluiten locaties. De cliëntenraad van het verzorgingshuis reageert geschokt en zegt alles in het werk te stellen om De Wierde open te houden.

Het motto is wat de cliëntenraad betreft: “Ook zonder de ZhgN hoort De Wierde in Grijpskerk”. Wat voorop dient te staan in de ogen van de cliëntenraad is de continuïteit van de zorg, en niet zozeer de continuïteit van de organisatie.

De Wierde is in het verleden nimmer een medeveroorzaker geweest van de tekorten van de ZhgN. Er was en is geen sprake van leegstand, ook niet na het door de overheid doorgevoerde beleid t.a.v. het langer laten thuiswonen van ouderen. Het gebouw is door zijn opzet van relatieve eenvoud goed te exploiteren voor juist de doelgroep met een zwaardere indicatie.

Het verzorgingshuis is een goedgeorganiseerd, compact verzorgingshuis met goede, sobere voorzieningen in het dorp Grijpskerk met een capaciteit voor ca 55 bewoners. Aan De Wierde zijn tevens 27 aanleunwoningen gekoppeld.

De Wierde rekent op steun van maatschappelijke organisaties en inwoners van Grijpskerk en aangrenzende plaatsen in de strijd tegen sluiting. Daarnaast vertrouwt de cliëntenraad op het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef van het college van burgemeester en wethouders en de raad van Zuidhorn.

In de eerste bezuinigingsronde werden de Woonhaven in Zuidhorn, Menterne in Wagenborgen, Olderloug in Slochteren en Luingaborg in Bierum al gesloten.

 

Foto: Google Streetview