D66 rekent op ondernemers om binnenstad goed bereikbaar te houden

De Martinitoren en de oostzijde van de Grote Markt in Groningen

GRONINGEN – D66 is verheugd met de nieuwe binnenstadsvisie. De partij is voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Bovendien blijft, volgens D66, de binnenstad nu een stuk schoner.

Om te zorgen dat ook minder valide mensen de binnenstad goed kunnen bereiken rekenen de democraten op innovatieve ondernemers. D66 ziet dan ook graag dat deze ondernemers de mogelijkheid krijgen van de gemeente om hun plannen te ontwikkelen en uit te voeren.

De binnenstadsvisie legt vast wat de gemeente wil doen en laten om de Groningse binnenstad in de toekomst aantrekkelijk te houden en verder te laten groeien. D66-raadslid Berndt Benjamins: “Met deze ambitieuze visie wordt Groningen weer een voorloper in Nederland: net als in 1977 met het eerst veelbesproken en later veelgeprezen verkeerscirculatieplan, waaraan Groningen haar verkeersluwe binnenstad te danken heeft.”

Schonere lucht, minder asfalt, meer bomen, terrassen en bankjes

Het plan stelt voor om bussen in de binnenstad niet meer over de drukke Grote Markt en door de smalle Brugstraat te laten rijden, maar over de Diepenring, waaronder het Zuiderdiep. Hierdoor komt er rond de Grote Markt meer plek voor voetgangers, fietsers, zitplekken en groen. Vervoer op fossiele brandstoffen is straks rond de Grote Markt verleden tijd. Benjamins: “En dat stimuleert weer de ontwikkeling van gezondere en groenere vormen van vervoer, bijvoorbeeld op waterstof.”

Koerswijziging noodzakelijk

De plannen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met inwoners en gebruikers van de binnenstad, onder meer via thematische ontwerpcafé’s. Benjamins: “Dat bleek goed te werken. We dringen er daarom op aan dat het college ook in de uitvoeringsfase verder gaat op dit pad.” De plannen zijn onder meer ingegeven door de vergrijzing en het groeiend aantal inwoners van de stad. Benjamins: “Het aantal busreizigers groeit. De Grote Markt kan daarom niet langer als OV-knooppunt functioneren. Dan komt de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers in de binnenstad echt in de knel.”

Geef innovatieve duurzame ondernemers de ruimte

Om te zorgen dat de Grote Markt ook bereikbaar blijft voor mindervaliden, verkent het college mogelijkheden voor alternatief vervoer naar de Grote Markt vanaf nieuwe haltes op de Diepenring. De D66-fractie is er positief over dat het college daarbij niet alleen naar de grote OV-partijen wil kijken. Benjamins: “We roepen het college daarbij op om vooral ook de ruimte te bieden aan innovatieve ondernemers om nieuwe vormen van vervoer te organiseren. En zo ruimte te maken voor oplossingen die het bereik van een reguliere gemeentelijke aanbesteding vaak te buiten gaan.”