Directeur positief over verhuizing Huis voor de Sport Groningen: “De sport zal ook zelf in beweging moeten komen”

GRONINGEN – De verhuizing van Huis voor de Sport van Hoogezand naar de stad Groningen is goed voor de toekomst van de stichting. Dat zegt Rob de Waard, directeur van de sportorganisatie. De Waard heeft namelijk voldoende plannen met Huis voor de Sport en in de stad zit de provinciale politiek, het gros van het bedrijfsleven, topsportorganisaties en onderwijsinstellingen nou eenmaal dichterbij.

“Onze zichtbaarheid in de provincie Groningen heeft niet veel van doen met de plek waaruit we opereren”, vindt de directeur. “Ons verzorgingsgebied blijft de hele provincie Groningen, van gemeente De Marne tot aan Stadskanaal en van de gemeenten Delfzijl en Eemsmond tot aan het Westerkwartier. Dat verandert niet en daar zullen we ons ook voor blijven inzetten. Onze aanwezigheid en zichtbaarheid op lokaal niveau is namelijk enorm belangrijk.”

Maar, zo weet de spraakwaterval te vertellen, de verhuizing naar de stad Groningen zal Huis voor de Sport geen windeieren leggen. Met topsportorganisaties als FC Groningen, Donar en Lycurgus om de hoek en een prestigieus evenement als de 4Mijl van Groningen zit Huis voor de Sport inderdaad dichtbij het vuur. Alleen, De Waard wil benadrukken dat Huis voor de Sport zich juist richt op de breedtesport, het ondersteunen van sportinitiatieven in verschillende gemeenten. “Maar wat onze locatie betreft zitten we helemaal goed. We zijn nu gevestigd aan de Laan Corpus den Hoorn en kijken zo uit op sportpark Corpus den Hoorn, een prachtige plek waar allerlei sporten worden beoefend. En dat straks in combinatie met het nieuwe Topsportzorgcentrum kunnen wij een rol gaan vervullen die hier echt wat gaat toevoegen.”

Omniverenigingen

Daarbij is samenwerken het toverwoord volgens De Waard. Hij ziet de toekomst van de sport zonnig in, mits de politiek sport op de agenda blijft zetten én verenigingen willen vernieuwen en beter gaan samenwerken dan nu het geval is. “Wij willen er alles aan doen om samen met de verenigingen zelf de sportclubs nog vitaler te maken. Daarbij moet je kijken naar de ontwikkelingen in de maatschappij. In sommige gevallen is het van belang dat verenigingen die verschillende sporten aanbieden kijken of ze gezamenlijk verder kunnen als omnivereniging, puur om elkaar te versterken. Daarbij kan deze nieuwe vereniging potentiële nieuwe leden tegemoet komen. Een sporter heeft dan sneller de mogelijkheid te switchen van sport, zonder dat zijn lidmaatschap voor de vereniging verloren gaat. Verder denk ik dat sportclubs moeten nadenken over hun gastheerschap. Veel sportcomplexen zijn nu vaak afgerasterd met een hek en daarbij het bord ‘verboden toegang’. Ik snap dat wel, het hoort ook bij de traditionele huurder-verhuurderrelatie die clubs en gemeenten hebben. Maar wanneer verenigingen erin slagen om samen met gemeenten hun complexen beter te benutten zullen ze meer toekomstbestendig zijn en breng je meer mensen in beweging.

De Waard doelt daarbij op sportverenigingen die nu nog draaien volgens het traditionele model. “Nu is het zo dat veel sporters eraan gewend zijn om dinsdag- of donderdagavond te trainen en in het weekend hun wedstrijd te spelen. Maar is dat nog wel van deze tijd? Ik denk namelijk dat de maatschappij zo verandert dat verenigingen in samenspraak met sporters en gemeenten zelf erin kunnen slagen het sportcomplex op meerdere dagen per week open te stellen. Het zijn potentiële ontmoetingsplaatsen bij uitstek. Dat betekent dat je als vereniging
aantrekkelijker wordt voor een grotere doelgroep sporters. De sport moet daarbij ook zelf in beweging komen.”

Overgewicht

Waar Huis voor de Sport zich eveneens voor wil blijven inzetten is een gezonde provincie. Van belang daarbij is het terugdringen van overgewicht bij kinderen en jongeren. De sportorganisatie heeft in diverse gemeenten succesvolle projecten opgetuigd die kinderen en jongeren weer in beweging krijgt. Het laat volgens De Waard de maatschappelijke waarde zien die Huis voor de Sport Groningen heeft. “De gezondheid van de jeugd is een aandachtspunt”, erkent De Waard. “Dat zien veel gemeenten en scholen gelukkig ook. Met ons project ‘Sportieve Gezonde School’ zetten we kinderen in beweging, zodat ze vitaal blijven.”

Tot slot spreekt De Waard de hoop uit dat de provinciale politiek de sport een warm hart blijft toedragen. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten stemt hem hoopvol. “Ik ben heel blij dat dit college echt aandacht wil besteden aan sporten en bewegen in onze provincie. Ik ben blij dat deze politici hun verantwoordelijkheid op dat gebied durven nemen. Binnenkort verwacht ik daar zeker concrete resultaten van te kunnen zien”, besluit De Waard zijn relaas.