Gronings Perspectief start onderzoek naar gezondheid, veiligheid en toekomstperspectief

GRONINGEN – Leden van het Bewonerspanel kunnen vanaf vandaag de eerste enquête invullen van het onderzoek Gronings Perspectief. Naar aanleiding van de aardbevingen onderzoekt de Rijksuniversiteit de gezondheid, veiligheidsgevoelens en het toekomstperspectief van Groningers in alle 23 gemeenten.

De opdrachtgever is de Nationaal Coördinator Groningen. Het onderzoek levert niet alleen kennis op over de aardbevingen, maar ook over de staat van de Groningers in het algemeen. Wie nog mee wil doen aan het onderzoek kan zich opgeven via de website groningsperspectief.nl. De eerste enquête kan tot 20 maart 2016 ingevuld worden.

Onderzoeksleider prof. dr. Tom Postmes van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen: ‘Uit alle 23 gemeenten hebben bewoners zich aangemeld om mee te doen aan het onderzoek. Het Bewonerspanel is daardoor heel mooi representatief. Ons team kijkt enorm uit naar de ingevulde vragenlijsten. We verwachten waardevolle informatie te krijgen over ieders visie op de gevolgen van de gaswinning, over wat dit doet met je gezondheid en welk perspectief Groningers op de toekomst hebben. We zijn ook heel benieuwd wat we gaan leren over wat je kunt doen om met de gevolgen van de aardbevingen om te gaan, dus praktische tips en adviezen.’

Vragen die in deze eerste enquête aan bod komen, zijn onder meer: Hoe tevreden zijn mensen met hun huidige woonomgeving? Hoe veilig voelen zij zich? Hoe ervaren mensen het proces van schade melden en verhelpen? En ook wat het dorp of de buurt bijzonder maakt. Omdat deze vragen van belang zijn voor alle Groningers wordt het onderzoek gedaan in de hele provincie, van Appingedam tot Zuidhorn.

Oplossingen

Het onderzoek Gronings Perspectief is een samenwerking met de Groninger gemeenten, de provincie Groningen, de GGD en de Veiligheidsregio. Beleidsmakers en –beslissers kunnen de onderzoeks-resultaten vertalen in concrete maatregelen. Zo kunnen bewoners en betrokken instanties samen zoeken naar oplossingen voor problemen: een nieuwe aanpak, inrichting van faciliteiten of beleidsinstrumenten. Ook is er aandacht voor initiatieven om de regio op langere termijn een positieve impuls te geven.

Rapportage onderzoek

De RUG is volledig onafhankelijk in de uitvoering en de rapportage van het onderzoek. Alle rapporten zijn openbaar en worden via de website groningsperspectief.nl gedeeld met bewoners en geïnteres-seerden. Er worden rapportages gemaakt voor een breed publiek: deze bevatten op hoofdlijnen de resultaten van elke enquête. De publieksversies ontvangen de deelnemers aan het onderzoek na elke enquête. De onderzoekers brengen ook een verslag uit in de vorm van een halfjaarlijks diepgravend rapport.