Noord-Groningse gemeenten op het matje na mislukken gesprekken over herindeling

NOORD-GRONINGEN – De herindeling van Noord-Nederland gaat de Statenfracties van de SP, GroenLinks en het Groninger Belang niet naar het zin. De fracties willen van de zeven betrokken gemeenten horen waarom er geen overstemming bereikt kan worden en hoe de gemeenten denken verder te gaan.

De Statenfracties wil de gemeenten daarom oproepen voor een hoorzitting.

Statenlid Jan Hein Mastenbroek (SP): “Tot nu toe zijn de gesprekken met de Gedeputeerde geweest en niet in het openbaar. Wij willen graag weten wat precies de stand van zaken is, zodat wij een goed onderbouwde beslissing kunnen nemen. Ik heb de indruk dat de Provincie er alles aan heeft gedaan om de gemeenten tot elkaar te brengen en ik ben wel erg teleurgesteld dat de gemeenten wel willen herindelen, maar niet met elkaar.”

Fractievoorzitter Arjen Nolles (GL) benadrukt dat de hoorzitting wel snel zal moeten plaatsvinden: “Wij kunnen nu niet maanden niets doen. De Gedeputeerde heeft aangegeven een paar weken nodig te hebben om een besluit te nemen wat hij nu wil doen. Wij moeten de hoorzitting gehad hebben als wij dat besluit in de Staten bespreken.”

Ook Bram Schmaal (GB) wil weten wat gemeenten nu willen: “Het lijkt mij logisch dat de personen die de gesprekken gevoerd hebben, aangeven hoe het proces is verlopen en hoe zij zelf de toekomst van hun gemeente nu zien. Voor ons is een proces van onderop essentieel, dus wij willen graag horen wat de gemeenten nu het beste lijkt.”

De drie fracties hebben een verzoek om een hoorzitting te houden vandaag gedaan. Waarschijnlijk wordt over twee weken duidelijk of de hoorzitting er zal komen. Mastenbroek (SP): “Ik ga er vanuit dat alle partijen behoefte hebben aan een duidelijk beeld van de situatie, om een goede afweging te kunnen maken. Ik denk daarom dat het verzoek wel breed gesteund zal worden en ik denk ook dat de gemeenten er belang bij hebben om bij de commissie hun mening te geven. Dat is aan het begin van het traject ook gebeurd en wij hebben daar nu opnieuw behoefte aan.”