Hoogezand-Sappemeer reorganiseert basisonderwijs; “fusies en sluitingen zijn onvermijdelijk”

HOOGEZAND-SAPPEMEER – Het openbare basisonderwijs in Hoogezand-Sappemeer gaat op de schop. Om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen heeft het college van Burgemeester en Wethouders een reorganisatie aangekondigd.

De scholen De Schakel en De Tweemaster in Hoogezand gaan per 1 augustus 2016 administratief fuseren. Leerlingen gaan daarbij niet verhuizen. De nevenlocatie van de Theo Thijssenschool in De Vosholen (Hoogezand) wordt omgezet tot hoofdlocatie met als doel om op termijn de locatie Boswijk op te heffen. Daarnaast gaat het college van B&W in gesprek met de betrokkenen van de Jan Ligthartschool (Westerbroek) en de Jan Albrondaschool (Kiel-Windeweer) over de opheffing van beide scholen.

Wethouder Onderwijs Erik Drenth ziet het nemen van stappen als onvermijdelijk: “Het is heel begrijpelijk om scholen zoveel mogelijk in stand te willen houden, maar op een gegeven moment komt de het duurzaam open kunnen houden van te kleine scholen in het geding. Volgend jaar blijven op de kleinste scholen twee of drie groepen over. Dat is eigenlijk niet verantwoord, zeggen de professionals van de scholen. We willen met ouders in gesprek over de ontstane situatie. Het opheffen van de school komt daarbij ook op tafel. Uiteindelijk is het geven van goed onderwijs voor de leerlingen het allerbelangrijkst. ”

Al enkele jaren daalt het aantal leerlingen op de scholen van het openbaar basisonderwijs in Hoogezand-Sappemeer. Om als (zelfstandige) organisatie gezond te worden en te blijven – zal er geanticipeerd moeten worden op krimp. De focus zal hierbij echter altijd moeten liggen op het primaire proces: de onderwijskwaliteit mag niet in gevaar komen. Naar verwachting op 14 maart spreekt de gemeenteraad opiniërend over de toekomst van het openbaar basisonderwijs.

 

Foto: Jan Ligthartschool in Westerbroek, Google Streetview