Nieuwe gemeente Westerwolde lijkt een formaliteit

WESTERWOLDE – Vlagtwedde en Bellingwedde doen het goed bij hun samengaan. Dat schrijven de Gedeputeerde Staten in hun zienswijze op het herindelingsadvies van beide gemeenten. Deze wordt vandaag verstuurd aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Beide gemeenten zijn voornemens om per 1 januari 2018 de nieuwe gemeente Westerwolde te vormen.

Procedure

Op 26 oktober 2015 hebben de gemeenteraden van Bellingwedde en Vlagtwedde het herindelingsadvies vastgesteld om per 1 januari 2018 samen de nieuwe gemeente te vormen. Op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) geven Gedeputeerde Staten een zienswijze op het herindelingsadvies en sturen deze samen met het herindelingsadvies aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Toetsing en oordeel

Gedeputeerde Staten hebben het herindelingsadvies getoetst aan de criteria voor herindeling van het kabinet en komen daarbij tot een positief oordeel over de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde.

Vervolgprocedure

Als het kabinet het voorstel overneemt, wordt de Raad van State nog om advies gevraagd. Vervolgens moeten de Tweede en de Eerste Kamer het voorstel beoordelen. Als beide kamers akkoord zijn, kan de herindeling per 1 januari 2018 rond zijn. In november 2017 moeten dan gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden voor de nieuwe gemeente Westerwolde.