Paaswandeling in Losdorp; ‘Op zoek naar gevelstenen’

Kerk te Losdorp. Exterieur. opdracht Annemieke Woldring stichting Oude Groninger Kerken DUNCAN WIJTING FOTOGRAFIE DWF

LOSDORP – Stichting Oude Groninger Kerken organiseert op tweede paasdag een begeleide paaswandeling in Losdorp.

De wandeling start om 14.00 uur met een korte inleiding in de kerk door de vrijwilligers van de plaatselijke beheerscommissie en wordt daarna vervolgd met een wandeling door het dorp onder leiding van gidsen eveneens uit het dorp.

Deze tweede paasdag gaan we niet op zoek naar paaseieren maar naar gevelstenen op huizen en boerderijen in het dorp, hoe toepasselijk wil je het hebben! Het programma wordt om circa 16.15 uur in de kerk afgesloten met een kort (barok)concert door het Barokensemble van de Muziekschool Groningen (VRIJDAG) o.l.v. Jankees Braaksma.

De kerk van Losdorp werd in juni 2014 overgedragen aan de SOGK, hoogste tijd om eens nader kennis te gaan maken met de kerk en het dorp zelf. De kerk wordt niet meer door een kerkelijke gemeente gebruikt, maar heeft een multifunctionele bestemming. Ze biedt plaats aan diverse activiteiten waaronder exposities en muzikale evenementen en op 28 maart dus de paaswandeling met afsluitend concert.

De kleine zaalkerk dateert waarschijnlijk van de 13e eeuw, maar is in 1775 grondig verbouwd. Boven de ingang van de toren herinnert een grote gedenksteen hieraan. De gebrandschilderde ramen zijn in 1937 geplaatst. Het gaaf bewaarde interieur bezit een rococo preekstoel uit 1775. Ook de banken, het doophek en avondmaalstafel dateren uit de tweede helft van de 18e eeuw. Van iets latere datum is het orgel; deze is in 1830 door N.A. Lohman gebouwd. De westtoren is in 1662 gebouwd, het bovengedeelte en de spits zijn van 1848. De toren stond oorspronkelijk los van de kerk, maar is later met de kerk verbonden. Twee luidklokken hangen in de toren: een uit 1709 en een nieuwe uit 1985 als vervanging van de oudere en gescheurde klok uit 1538.

Programma

13.30 uur Kerk Losdorp open – u bent van harte welkom
14.00 uur Start wandeling (we beginnen met een inleiding in de kerk)
Ca. 15.45 uur Wandelaars terug in de kerk van Losdorp
Tijd voor een hapje en een snapje
Ca. 16.15 uur Start concert in de kerk van Losdorp
Ca. 17.00 uur Einde middag

De kosten voor de wandeling inclusief het concert bedragen € 8,- p.p. (kinderen tot en met 11 jaar € 6,-). Donateurs van de SOGK betalen slechts € 5,- (hun kinderen mogen voor € 4,- mee).

Het concert kan ook apart bezocht worden; de toegangsprijs bedraagt dan € 5,-. En SOGK-donateurs betalen dan slechts € 2,50.

Opgave

Vooraf opgeven is noodzakelijk want er kan slechts een beperkt aantal wandelaars mee. Mensen kunnen zich opgeven tot vrijdag 25 maart. Dit kan via info@groningerkerken.nl of bellen met de Stichting Oude Groninger Kerken 050-3123569.

De SOGK organiseert twee keer per jaar een begeleide wandeling, op tweede kerstdag de kerstwandeling en op tweede paasdag de paaswandeling.