Harry Brouwer geeft lezing in Remonstrantse Kerk Groningen

GRONINGEN – Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) presenteert op vrijdag 8 april een nieuw deeltje uit de Kerkhovenreeks: Een grote hoop verrot holt en dog weijnig beenderen – Grafkelders in het Groningerland geschreven door Harry Brouwer.

Aansluitend aan deze presentatie voor genodigden houdt de schrijver om 20.15 uur een lezing, uiteraard over hetzelfde onderwerp. Harry Brouwer weet met behulp van historische krantenberichten vele interessante verhalen naar boven te halen over grafkelders in het Groningerland. De tekstredactie, grafische vormgeving en productie van dit boekje werd weer verzorgd door Ekkers & Paauw.

Harry Brouwer deed in de Groninger Archieven en in oude kranten onderzoek naar de veelal vergeten grafkelders. In deze lezing presenteert hij de uitkomsten van zijn onderzoek. Ter inleiding wordt kort stilgestaan bij de menselijke fascinatie voor de dood en de dood in de kunst. Vervolgens passeert een groot aantal grafkelders, één van de statussymbolen van de Groninger adel, de revue. Ter vergelijking wordt ingegaan op enkele bekende kelders in Nederland. Ten slotte wordt ingegaan op de gang van zaken bij de dood van een dorpsheer, evenementen die vroeger niet ongemerkt voorbij gingen.

Dit onderzoek leverde een schat aan gegevens op: spannende verhalen kwamen boven water van mensen die kans zagen een kelder te bezoeken; tijdens restauraties werden kelders geopend voor inspectie en herstel. Steeds als er een kelder werd ontdekt, kwam dat in de krant. Mensen lazen deze berichten graag. Lekker griezelen over lugubere verhalen.

Harry Brouwer (1946), werkte 25 jaar lang als Hoofd Opleidingen binnen het Doveninstituut ‘Effatha’ in Voorburg en Zoetermeer. Na terugkeer naar zijn geboortegrond werkte hij 10 jaar lang als beleidsmedewerker communicatie voor het Doveninstituut H.D. Guyot te Haren, Sindsdien is hij gepensioneerd. In zijn vrije tijd verricht hij tegenwoordig onderzoek naar de geschiedenis van de voormalige borg te Harssens. Hierover publiceerde hij in ‘Stad & Lande’, tijdschrift van de historische Vereniging van dezelfde naam. Over een onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het historische pand op de hoek van de Nieuwe Ebbingestraat Westzijde te Groningen schreef hij het boek ‘Vooran over Ebbingenpoortenbrugge’ (Profiel 2003).

Deze genoemde uitgave is de achttiende in een reeks uitgaven over kerken en kerkhoven uitgebracht door de SOGK met als doel de belangstelling voor dit bijzondere culturele erfgoed in het Groningerland te bevorderen. Deze reeks wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Dr. P.H. Wijkfonds.

De details

Datum en tijd lezing: vrijdag 8 april 2016, 20.15 tot circa 21.45 (inloop vanaf 20.00 uur)
Plaats: Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen
Toegang € 2,50 (donateurs SOGK gratis)