Wethouder van den Aker plant eerste boom op boomplantdag in Beerta

WESTERLEE - Boomplantdag

BEERTA – Op woensdag 16 maart wordt de Boomfeestdag gevierd in Beerta. Op twee percelen eigendom van de gemeente Oldambt/Acantus en Klein Voorhout, gelegen aan de Raadhuis- en Rozenstraat, worden in het kader van het te realiseren Iepen-arboretum bomen geplant.

Bossen en bomen zijn heel belangrijk voor het milieu. Meer groen in dorp en buitengebied maakt ook mensen gelukkiger, gezonder en socialer. Door deze karakteristieke iepenbeplanting wordt het kleigebied versterkt en hersteld. De iep maakt onderdeel uit van de identiteit van het waddengebied, waardoor dit project verschil kan maken in de uitstraling van dat waddengebied. Met de Boomfeestdag willen wij kinderen weer bomen laten ervaren, beleven, voelen en ruiken.

Het programma ziet er als volgt uit

10.00-10.10 uur Welkom door wethouder Ricky van den Aker
10.10-10.20 uur Planten eerste boom door de wethouder
Uitleg van het planten aan de kinderen door Landschapsbeheer
10.20-11.00 uur Kinderen verdelen over de begeleiders en planten van de bomen
11.00 uur Einde met dankwoord en iets te drinken