Groninger Belang bezorgd over plannen afbakening aardbevingsgebied

GRONINGEN – Het Groninger Belang maakt zich zorgen over de koppeling tussen de ‘Omkering van Bewijslast’ en de Contourenkaart die minister Kamp van Economische Zaken wil doorvoeren. Dat schrijft de fractie aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

Door de koppeling bakent de minister het aardbevingsgebied af en beperkt het daarmee de schaderegelingen voor mensen buiten het bevingsgebied. De plannen gaan in tegen het advies van de NCG die in rapport aangaf dat afbakening van het gebied een slecht idee is.

Het Centrum Veilig Wonen (CvW) heeft inmiddels de schademeldingen die van buiten de contourlijnen komen opgeschort tot er meer duidelijkheid is. Daarbij wil het CvW de resultaten afwachten uit het onderzoek van Nationaal Coördinator Hans Alders.

Groninger Belang wil weten over de Gedeputeerde Staten wist van dit onderzoek en het feit dat het CvW de schademeldingen in de wacht zou zetten. Verder vraagt de fractie zich af waar het CvW de bevoegdheid vandaag haalt om de schade ‘eventjes’ niet in behandeling te nemen. Volgens de partij dienen het CvW en Alders teruggefloten te worden.