Provincie Groningen investeert 217.000 euro in Zuidlaardermeer

PROVINCIE – Maar liefst 217.000 euro stelt de provincie Groningen beschikbaar om toeristische en recreatieve voorzieningen aan te leggen op en rond het Zuidlaardermeer.

Dit moet ervoor zorgen dat het aantal toeristen op en rond het meer toeneemt. Dat is goed voor de economie en de werkgelegenheid in deze omgeving. In totaal gaat het project bijna 370.000 euro kosten.

Naast de provincie Groningen leveren ook de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Tynaarlo een bijdrage. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder regie van het Recreatieschap Drenthe.

In de afgelopen jaren is er voor het Zuidlaardermeer een ontwikkelingsplan opgesteld om de recreatieve mogelijkheden rond het meer te verbeteren en de natuur en het landschap te versterken. Ondernemers rond het meer hebben samen met het Groninger Landschap, het Recreatieschap Drenthe en overheden een lijst met maatregelen opgesteld om de fiets-, wandel- en vaarroutes te verbeteren. Het is de bedoeling dat een deel daarvan binnenkort wordt uitgevoerd. Zo wordt het Noordlaardervaartje gebaggerd, worden er op verschillende plaatsen steigers aangelegd en komt er een activiteitenterrein bij het strand Meerwijck.

Toerismevisie

De maatregelen aan het Zuidlaardermeer passen goed in de Toerismevisie van de provincie om de vaarrecreatie in Groningen te bevorderen in combinatie met natuur, landschap en cultuur. Ook sluiten ze goed aan bij eerdere grote investeringen in deze regio op het gebied van vaarrecreatie, zoals de projecten ‘Van Turfvaart naar Toervaart’ en het baggeren van het Zuidlaardermeer.

Gedeputeerde Patrick Brouns van Toerisme is blij met de investering in het meer. “We doen in Groningen veel voor het vaartoerisme. We willen ervoor zorgen dat vaarrecreanten onze provincie steeds beter weten te vinden en aan wal gaan om de mooie plekken in Groningen te bekijken. Daarbij hopen we dat toeristen langer blijven en ergens een drankje nemen of een hapje eten. Dat is goed voor de lokale economie. ”

Natura 2000-gebied

Het Zuidlaardermeer is een Natura 2000-gebied. Dat betekent dat de recreatieve maatregelen aan het meer moeten voldoen aan de eisen die verbonden zijn aan een Natura 2000-gebied. Zo moeten de plannen getoetst worden aan de flora- en faunawet en de natuurbeschermingswet.