Winsum denkt aan jong en oud onder één dak

WINSUM – Een uniek idee in Winsum: ‘Breng ouderen en kinderen onder in hetzelfde gebouw’. De schoolbesturen Lauwers & Eems en VCPO Noord Groningen zijn samen met het bestuur van Stichting De Hoven en de gemeente in gesprek om dit te realiseren in het Integraal Kindcentrum en de nieuwbouwlocatie van De Twaalf Hoven.

“Door jong en oud onder één dak te brengen kunnen mensen van alle generaties, hun familie, vrijwilligers en onderwijs- en zorgprofessionals elkaar helpen, samenwerken en versterken. Eén gebouw waar we spelen, leren, sporten, zorgen, ontwikkelen en leven met elkaar. Dit is uniek voor Nederland”, aldus de gemeente Winsum.

Aan De Meeden in Winsum komen twee ontwikkelingen samen. De gemeenteraad heeft besloten de haalbaarheid van een Integraal Kindcentrum (Brede School) te onderzoeken. De CBS De Piramiden, OBS Tiggeldobbe en OBS De 9 Wieken hebben aangegeven hierin te willen participeren. Verpleeghuis De Twaalf Hoven gaat voor januari 2019 het oude pand vervangen. Het terrein van De Twaalf Hoven biedt ruimte voor de realisatie van een nieuw gebouw waar voor jong en oud ruimte is.

Van 0-110 jaar onder één dak

In Winsum van 0-110 jaar onder een dak. Deze combinatie van zorg en onderwijs is nog niet eerder gedaan. Veel activiteiten komen daar dan samen. De kwetsbare ouderen van De Twaalf Hoven krijgen een plek voor inloop, dagopvang, verpleeghuiszorg en revalidatie. Kinderen van 4-12 jaar kunnen er spelen en leren. Ook andere (kind)voorzieningen kunnen gebruik gaan maken van het gebouw. Professionals en vrijwilligers van onderwijs en zorg kunnen gaan samenwerken.

Zorg en onderwijs samen: Waarom willen we dit?

Het bestuur van De Hoven en de schoolbesturen hebben elkaar gevonden in dit ambitieuze initiatief. Dit idee geeft kansen voor De Twaalf Hoven en de scholen. Maar zeker ook voor de inwoners van Winsum. “In het dagelijks leven zien we dat kinderen en ouderen elkaar raken. Ze doen ertoe voor elkaar. En waar mensen ertoe doen ontstaat beweging en welbevinden.” aldus Jannie Nijlunsing bestuurder van De Hoven.

Wethouder onderwijs Harmannus Blok: “Oud en jong, gebruiker en professional zullen elkaar ontmoeten, van elkaar leren en wellicht ook samen activiteiten doen. We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking een extra dimensie geeft aan het dagelijks werk en samen leven in dit dorp. Realisatie van dit idee betekent bovendien een beter gebouw, meer ruimte, intensievere benutting en gebruik en een financieel voordeel.”

Aanwinst voor het dorp

“Door de integratie ontstaat een heel bijzondere, levendige plek in het dorp. Een zone met rustige ruimten en activiteitenruimten, waar je kan wandelen, spelen, kijken en ontmoeten. Doordat het zo uniek is, zal het straks ook een inspirerende werkplek bieden aan mensen met totaal verschillende beroepen. En vooral: het wordt een duurzaam ontmoetingshuis voor de Winsumers, een plek waar je vaker komt dan alleen om je kind te brengen, je vader of moeder te bezoeken, of je werk uit te voeren”, aldus Marc Verschuren, wethouder Sociaal Domein.

Besluit voor de zomer

Er is inmiddels een korte verkenning gedaan naar de mogelijkheden om het idee te realiseren. De schoolbesturen en het bestuur van De Hoven willen samen de komende maanden onderzoeken of en hoe het initiatief succesvol kan worden gerealiseerd. Het college van burgemeester en wethouders van Winsum gaat de gemeenteraad vragen hiervoor geld beschikbaar te stellen. Voor de zomervakantie van 2016 wordt de knoop doorgehakt: gaan we dit werkelijk doen samen en zo ja, hoe en waar? Dit besluit moet genomen worden door de schoolbesturen en door het bestuur van De Hoven.

Themabijeenkomsten

Om iedereen breder te kunnen informeren en alle aspecten aandacht te geven, worden er themabijeenkomsten georganiseerd over zorg en onderwijs samen, integraal kindcentrum en leefbaarheid. De exacte data en tijden van deze bijeenkomsten worden nog bekend gemaakt.