Procesleider moet herindeling van het Westerkwartier begeleiden

Foto: Google Streetview

WESTERKWARTIER – Han Hiemstra van adviesbureau Leeuwendaal is door de colleges van de Westerkwartiergemeenten aangetrokken als procesbegeleider voor het herindelingstraject. Hiemstra zal zich 1 á 2 dagen per week bezig gaan houden met de herindeling, totdat er een gemeentesecretaris/kwartiermaker is benoemd.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de procesbegeleider bestaan uit het opstarten, begeleiden en deels vormgeven van het herindelingsproces en het bewaken van het tijdspad. Hij treedt op als adviseur/sparringpartner voor de secretarissen, burgemeesters, griffiers en leden van de raadsgroep. Hij biedt ondersteuning bij de voorbereiding van het herindelingsadvies en -ontwerp. Hij draagt er zorg voor dat partijen goed samen werken en gezamenlijk op het juiste moment het gewenste resultaat leveren. Daarnaast stuurt hij aan op consensus in de te nemen besluiten. De procesbegeleider vervult een sturende en verbindende rol tussen de verschillende betrokkenen in het herindelingsproces.

De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn fuseren op 1 januari 2019 tot één gemeente.