Waddenfonds: ‘500.000 euro voor verbetering Waddengebied’

Het Waddenfonds gaat in 2016 een lieve som van 500.000 euro investeren in lokale innovaties in het Waddengebied.

Projecten die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit het Waddenfonds, moeten een bijdrage leveren aan de vitaliteit van een lokale gemeenschap.

De openstelling voor het Budget Lokale Innovaties loopt van 20 april tot en met 15 september. In die periode kunnen subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Plannen die de leefbaarheid en werkgelegenheid bevorderen, de omgeving verfraaien en de kwaliteiten van het Waddengebied versterken maken kans op een bijdrage uit het Waddenfonds.

Er kunnen subsidiebedragen van € 5.000,- tot maximaal € 100.000,- uit het Budget Lokale Innovaties worden toegekend.