Oldambt genoodzaakt huishoudelijke hulp anders in te richten

OLDAMBT – Door een teruglopende bijdrage van het Rijk gaat de gemeente Oldambt de huishoudelijke hulp voor zijn inwoners anders inrichten. Door een andere opzet kan de gemeente het beschikbare geld zodanig verdelen dat iedereen die hulp nodig heeft, dit ook krijgt.

De gemeente stapt daarom per 1 juli over van persoonlijke indicaties voor huishoudelijke hulp naar een algemene voorziening. Daardoor kunnen inwoners zich rechtstreeks met hun verzoek melden bij gecontracteerde aanbieders. De aanbieder kijkt dan samen met de inwoner naar de woonsituatie en maakt afspraken over de invulling van de huishoudelijke hulp. Inwoners die nu al huishoudelijke hulp ontvangen, houden daar recht op en worden persoonlijk geïnformeerd over wat deze nieuwe opzet voor hen betekent.

Aanbieders

Op dit moment is de gemeente nog in gesprek met aanbieders van huishoudelijke hulp. De gemeente streeft ernaar dat inwoners die al huishoudelijke hulp ontvangen, zo weinig mogelijk van aanbieder hoeven te wisselen. Eind april is er duidelijkheid over welke organisaties huishoudelijke hulp in de gemeente Oldambt gaan verzorgen. Dan informeert de gemeente de inwoners die huishoudelijke ontvangen ook weer persoonlijk.