College Groningen komt PvdA tegemoet in ‘zaak’ TSN

GRONINGEN- De PvdA in Groningen is blij met de toezegging van het college van burgemeester en wethouders. Deze hebben op belangrijke punten toezeggingen gedaan aan de PvdA-fractie ten aanzien van de huishoudelijke hulp. ‘Zijn daarmee alle zorgen verdwenen? Nee. Maar het is goed dat de problemen worden aangepakt’, zegt PvdA-raadslid Krista Boogaard.

Nu zowel TSN Thuiszorg als TSN Begeleiding failliet zijn, verkeren veel mensen in onzekerheid. Dat is vreselijk voor zowel de cliënten als de zorgwerkers. Daarom is het belangrijk dat er zo snel mogelijk goede en realistische oplossingen komen, zodat mensen niet zonder hulp komen te zitten en zoveel mogelijk werknemers onder fatsoenlijke voorwaarden doorstromen naar een nieuwe zorgaanbieder. Daarvoor blijven wij ons inzetten.

‘Cliënten houden hulp’

Wat de PvdA betreft mogen cliënten niet de dupe worden van het faillissement van TSN. Dat betekent concreet dat zij straks niet zonder hulp mogen zitten. Op dit punt deed de wethouder een belangrijke toezegging. ‘Cliënten houden gewoon hulp’, zo garandeerde hij. ‘Als dat betekent dat wij een noodscenario moeten uitrollen, dan is dat er. En als dat een beetje geld kost voor die hele korte tijd, dan zullen we dat niet als belemmerend ervaren.’

Krista Boogaard vroeg het college verder haar uiterste best te doen voor goede arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Geen flutcontracten, wel fatsoenlijke beloning, minimaal cao en als het kan een beetje meer, aldus het PvdA-raadslid. ‘Het naleven van de cao is belangrijke voorwaarde waar wij op toetsen’, zo zegde de wethouder toe. ‘Als de cao’s niet worden nageleefd, dan zullen wij in actie komen. Zo zullen we kijken dat werknemers zo goed mogelijk terecht komen.’

Koppeltjes

Verder beloofde de wethouder zich in te zetten voor behoud van ‘koppeltjes’. Veel mensen hebben een band opgebouwd met hun hulp en willen deze graag behouden. Terecht, vinden de PvdA en ook het college.

Boogaard vroeg daarnaast of het college de getroffen medewerkers voortaan op de hoogte wil houden van nieuwe ontwikkelingen. Volgens de wethouder is dat een verantwoordelijkheid van de curatoren van failliete bv’s. ‘Daar hebben wij hen op gewezen’, zei hij. ‘Wel praten wij op dit moment met het UWV om te kijken hoe medewerkers weer zo snel mogelijk aan het werk komen.’

Toekomstbestendige sociale visie

De PvdA wil ook alvast kijken naar de verdere toekomst. De korte huidige aanbestedingsperiode loopt tot 1 januari 2018. Boogaard: ‘Dat betekent dat we ruim anderhalf jaar de tijd hebben om met een solide, toekomstbestendig en sociale visie te komen op de organisatie van de zorg.’