Curatoren failliet TSN en Groningen vinden oplossing voor cliënten

GRONINGEN – De curatoren van het failliete TSN Begeleiding en de gemeente Groningen hebben een oplossing gevonden om zoveel ‘koppeltjes’ van medewerkers en cliënten in stand te houden.

AtHomeFirst en NOVO gaan als onderaannemer de uitvoering van de overeenkomst van het failliete TSN Begeleiding B.V. in Groningen organiseren. Dit op verzoek van de curatoren.

Door deze constructie blijft de werkgelegenheid van de huidige medewerkers zoveel mogelijk in stand. De gemeente heeft om deze reden meegewerkt aan het verzoek van de curatoren.

Wethouder Zorg Ton Schroor: “Na een intensieve periode, waarin we met z’n allen keihard gewerkt hebben, ben ik blij dat we met AtHomeFirst en NOVO de ondersteuning van onze cliënten nu geborgd hebben en dat dit besluit op een breed draagvlak kan rekenen. Het voorstel van de curatoren over de inzet van AtHomeFirst en NOVO is ook voorgelegd aan de leden van de FNV en een zeer ruime meerderheid staat hier positief tegenover. Voor veel cliënten en medewerkers komt hiermee een einde aan een onzekere periode”.

De overeenkomst is afgesloten met de curatoren in hun hoedanigheid van curator in het faillissement van TSN Begeleiding B.V. die AtHomeFirst en NOVO vanaf 25 april 2016 als onderaannemers zullen inzetten voor de uitvoering van de dienstverlening.

De cliënten zullen zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden over de nieuwe situatie en het belteam van de gemeente Groningen (050-3678888) blijft beschikbaar om cliënten daar waar nodig bij te staan. Daarnaast blijft de gemeente Groningen sectorbreed steekproefsgewijs controleren of de ondersteuning geleverd wordt.