Bedum zet inbrekers de voet dwars

BEDUM – In navolging van Winsum gaan ook de raadsleden en ambtenaren van de gemeente Bedum langs de deuren om de inwoners van de gemeente bewust te maken van de gevaren van woninginbraak. De actie is in samenwerking met de politie en wordt in de tweede week van april gehouden.

De insteek van de actie is om inwoners bewust te maken van het feit dat de kans op een woninginbraak kan worden verkleind door het nemen van relatief eenvoudige maatregelen.

Tijdens de actie wordt in kleine groepen bekeken of woningen, garages, ramen of deuren open staan of zichtbaar gemakkelijk te betreden zijn. De politie is in elke groep vertegenwoordigd. Bij het aantreffen van onveilige situaties wordt een flyer overhandigd of in de bus gedaan. Op de flyer staat informatie over waarom de flyer wordt achtergelaten en welke maatregelen de bewoner kan nemen om de kans op inbraak te verkleinen.

Variant op “wittevoetjesactie”

De bewustwordingscampagne is een uitgebreidere variant op de zogenaamde “wittevoetjesactie”. In plaats van het achterlaten van een wit voetje wordt de flyer achtergelaten. De campagne sluit aan op het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Hierin is onder andere opgenomen dat de gemeente inwoners bewuster wil laten worden van de risico’s van woninginbraak. Ook de gemeente Winsum houdt een campagne.

Tips voor inbraakpreventie

Er kunnen diverse tips worden gegeven voor inbraakpreventie. Sluit deuren en ramen waar u geen zicht op heeft en draai de deur op het nachtslot als u weggaat. Leg waardevolle spullen uit het zicht en zet attributen in de tuin die inbrekers kunnen gebruiken weg. Plaats verder geen hoge schuttingen en beplanting en zorg voor verlichting, zodat uw huis goed zichtbaar is vanaf de openbare weg. Zorg dat het niet te zien is als u tijdelijk van huis bent en beveilig uw huis bij voorkeur volgens de norm van het politiekeurmerk Veilig Wonen.