Woningcorporatie Wierden en Borgen krijgt gewild keurmerk

BEDUM – Woningcorporatie Wierden en Borgen mag een jaar lang het keurmerk ‘Zorgeloos Huren’ gebruiken. Het keurmerk is toegekend op basis van een onderzoek naar de huurderstevredenheid dat is uitgevoerd door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH).

De toekenning is een groot compliment voor Wierden en Borgen. Reden voor directeur Rinze Kramer om alle medewerkers persoonlijk te bedanken.

Persoonlijk bedankje voor alle medewerkers

Het nieuws was al een dag eerder bekend, maar werd nog even stilgehouden. Directeur Rinze Kramer ging vanochtend persoonlijk langs alle afdelingen om het goede nieuws aan de medewerkers te vertellen. Voor hen was er gebak, als blijk van waardering. Rinze Kramer: “We zijn vooral onze huurders heel erg dankbaar dat ze ons dit keurmerk gunnen. Het is een belangrijke erkenning dat onze huurders en woningzoekenden tevreden zijn met onze dienstverlening. Het zijn onze medewerkers die zich daar elke dag voor inzetten”. Ook de drie huurdersorganisaties ontvingen gebak, als dank voor hun inzet en betrokkenheid bij de huurderstevredenheid.

Op de goede weg

Rinze Kramer geeft aan dat goede dienstverlening en communicatie ook in de komende jaren hoog op de agenda staat. “Op dit moment werken we aan een nieuw ondernemingsplan. Daarin leggen we de lat voor tevreden huurders hoog”. Vooral op het gebied van online klantcontact gaan we een flinke stap zetten”. Dat gebeurt onder andere via een nieuw klantenportaal dat in 2016 wordt ingevoerd. Daarnaast worden er vaker bewonersadviesgroepen georganiseerd en wordt binnenkort gestart met een digitaal klantenpanel.