Coffeeshops in stad krijgen strengere regels

GRONINGEN – De gemeente Groningen scherpt het coffeeshopbeleid in de stad aan. Dat besloot de raad woensdagmiddag. Eigenaren van coffeeshops moeten beter controleren op leeftijd. Zij gaan hun vergunning verliezen als er meer dan twee keer paar geconstateerd wordt dat zij minderjarigen in de zaak hebben.

Daarbij is alleen de aanwezigheid van de jongeren al voldoende, daadwerkelijk iets kopen is niet noodzakelijk. Ook wil de gemeente af van wachtlijsten met daarop nieuwe coffeeshopeigenaren. Groningen vindt het niet raadzaam om mensen rechten te laten opbouwen voor iets dat eigenlijk strafbaar is volgens de wet.

Groningen-stad telt momenteel 24 coffeeshops.