Gebiedsregisseurs Westerlee ‘kraken harde noten’

OOST-GRONINGEN – Afgelopen woensdag werd het rapport ‘Kört veur de Kop: een tussenbalans’ van de gebiedsregisseurs Bert Middel en Gerard Kremer in Oost Groningen openbaar.

De gebiedsregisseurs zijn in januari aangesteld om toezicht te houden op de uitvoering van het akkoord van Westerlee. In hun tussenrapport komen zij met een pittige analyse van de situatie in Oost Groningen en scherpe aanbevelingen richting de betrokkenen.

De gebiedsregisseurs pleiten voor één grote gemeente Oost-Groningen. Dit om meer bestuurlijke daadkracht te creëren. Er zijn de afgelopen jaren veel inspanningen gedaan om met een breed gedragen aanpak te komen voor de werkgelegenheidsproblemen in het algemeen en de problemen rond de sociale werkvoorziening in het bijzonder in Oost Groningen. Dit resulteerde in het akkoord van Westerlee, waarin partijen samen kwamen richting een oplossing en er 18 miljoen extra uit het rijk beschikbaar werd gesteld om de problemen aan te pakken.

Fractievoorzitter Eugenie Stolk: ‘Het akkoord van Westerlee was een doorbraak, het is nu zaak dat iedereen – ook de provincie – er voor zorgt dat belemmeringen die de uitvoer in de weg staan worden weggenomen, er liggen grote kansen voor de regio, dat mag niet verzanden in bestuurlijk en partijpolitiek gedoe, we moeten er met zijn allen de schouders onder zetten’. De PvdA Statenfractie heeft het college gevraagd om met een oordeel te komen over de aanbevelingen van de gebiedsregisseurs.