Hippolytuskerk in Middelstum neemt nieuwe speeltrommel in gebruik

MIDDELSTUM – Op vrijdag 15 april vindt de officiële ingebruikname van de Van Oeckelen speeltrommel en het gerestaureerde uurwerk in de toren van de Hippolytuskerk in Middelstum plaats in aanwezigheid van genodigden.

Maar: op zaterdag 16 april is de toren van 11.00 tot 16.00 uur open voor iedereen om te komen kijken wat er allemaal is gerealiseerd. De leden van de Commissie Hemony Beiaard Middelstum laten de speeltrommel de hele dag draaien en ieder heel en ieder half uur speelt het carillon de melodietjes die op de trommel verstoken staan. Uiteraard is de vaste beiaardier Henk Veldman aanwezig en hij bespeelt ook nog met de hand het carillon.

Na meer dan een jaar restaureren en bouwen kan de commissie eindelijk laten zien wat er allemaal gedaan is. Het middeleeuwse uurwerk (1561) is weer in ere hersteld en geeft de tijd aan op de vier wijzerplaten van de toren. Het wordt met een computer gelijkgezet met de werkelijke tijd. De speeltrommel van Van Oeckelen uit 1853 is weer werkend gemaakt. Hierbij moet worden aangetekend dat deze waarschijnlijk nooit echt goed heeft gewerkt. Maar, nu met wat aanpassingen, doet deze het als nooit tevoren.

De oude magneethamers van de klokken zijn verwijderd en werden vervangen door vallende hamers waardoor de klank aanzienlijk is verbeterd. Dit werk is gedaan door Simon Laudy van Klokkengieterij Reiderland uit Beerta. De Hemony Commissie heeft zelf de nieuwe houten ombouw gemaakt. Kortom het resultaat mag er zijn en de commissie is er terecht trots op en wil het resultaat graag laten zien aan iedereen die geïnteresseerd is.

Zaterdag 16 april is iedereen van harte welkom van 11.00 tot 16.00 uur in de toren van de Hippolytuskerk in Middelstum voor tekst en uitleg over deze bijzondere installatie.