Gemeentebelangen Oldambt: “College de fout in omtrent huishoudelijke hulp”

OLDAMBT – Gemeentebelangen Oldambt is verbolgen over de brief die het college van de gemeente 31 maart heeft verstuurd naar de inwoners die huishoudelijke hulp ontvangen.

In de brief staat te lezen dat het college heeft besloten de huishoudelijke hulp per 1 juli 2016 niet meer op basis van indicaties te verstrekken, maar als algemene voorziening. Een groep burgers wordt geconfronteerd met een schriftelijke mededeling, waarbij het niet duidelijk is wat de gevolgen zijn qua zorg en financiën.

In het besluit wordt enkel een mededeling gedaan dat de indicatie huishoudelijke hulp van betrokkene per 1 juli stopt. Zonder een goede uitleg over de gevolgen wordt er verder medegedeeld dat na 1 juli de nieuwe aanbieder samen met de betrokkenen kijkt naar de woonsituatie en afspraken maakt over de invulling van de huishoudelijke hulp.

Ger Klein: “Er is nog een discussie gaande of huishoudelijke hulp alleen als algemene voorziening aangeboden kan worden. Als het goed is doet de hoogste rechterlijke instantie op 18 mei hierover in drie zaken uitspraak. Ik vind het daarom onbegrijpelijk dat het college aan deze discussie voorbijgaat en een dergelijk besluit neemt.”

Volgens Gemeentebelangen Oldambt geeft het college een verkeerd signaal af. “Dit besluit van het college geeft de indruk dat alleen nog sprake is van een algemene voorziening ten aanzien van huishoudelijke hulp. Met andere woorden: de afspraken met betrokkenen worden alleen gemaakt binnen de randvoorwaarden van de algemene voorziening. Van maatwerkvoorzieningen is kennelijk geen sprake meer.”

Ook steekt het de partij dat de gemeente de regie uit handen geeft. “Het is niet meer de gemeente die onderzoek verricht en bepaald welke voorzieningen voor betrokkenen noodzakelijk zijn. De beoordeling wordt aan de markt, de aanbieders, overgelaten.” Ger Klein is hier duidelijk over: “Gemeentebelangen Oldambt vindt deze werkwijze van het college zeer onzorgvuldig. Wij zijn van mening dat indien het college een dusdanig vergaande beslissing neemt, het college in de eerste plaats de betrokkenen direct had moeten informeren over de gevolgen voor de persoonlijke situatie. Verder zijn wij van mening dat de beoordeling of iemand voor een algemene voorziening, dan wel een maatwerkvoorziening in aanmerking komt, de verantwoordelijkheid is van de gemeente en niet de aanbieder.”

Bovendien wordt door Gemeentebelangen gevreesd voor een situatie dat een groep mensen na 1 juli, doordat dan eerst met de aanbieders afspraken worden gemaakt, een aantal weken geen hulp ontvangt. “Tenslotte bestaat de kans dat, indien alleen een algemene voorziening wordt aangeboden, een groep mensen door dit besluit niet de juiste zorg krijgt, die zij eigenlijk wel nodig hebben. De groep valt uiteindelijk in deze maatschappij tussen wal en schip.” En dat kan volgens Gemeentebelangen Oldambt niet de bedoeling zijn van de uitvoering van de Wmo 2015. Ger Klein geeft aan deze ontwikkeling zeer onwenselijk te vinden.

Gemeentebelangen Oldambt adviseert bezwaar te maken

Ger Klein adviseert mensen, die zo’n besluit hebben ontvangen, bezwaar tegen dit besluit te maken. “In de brief wordt door het college aangegeven dat men dat kan doen en hoe men dat moet doen. De bezwaarmaker kan in ieder geval aan het college aangeven dat de gemeente voor 1 juli 2016 in een persoonlijk gesprek met betrokkene moet onderzoeken of deze algemene voorziening passend is voor de betrokken specifieke situatie. Is dat niet het geval, dan moet de gemeente mensen de mogelijkheid bieden om een maatwerkvoorziening aan te vragen. Dit geldt voor alle vormen van huishoudelijke hulp.”