Kinderen SKSG zetten elkaar in de bloemen tegen het pesten

GRONINGEN – Tijdens de jaarlijkse ‘Landelijke Dag tegen het Pesten’ op dinsdag 19 april staan de kinderen op alle SKSG Buitenschoolse Opvang locaties die dag stil bij het pesten en de gevolgen ervan. Zij doen dat door elkaar die dag een welgemeend en persoonlijk compliment te geven, bevestigd aan een bloem. Vervolgens worden de 3.500 bloemen door de kinderen aan elkaar gegeven.

“Natuurlijk zou het 365 dagen per jaar Dag tegen het Pesten zou moeten zijn”, aldus Eline Kramer, pedagoog bij SKSG. “Op 19 april staat Stichting Kinderopvang Stad Groningen extra stil bij de noodzaak om pesten te stoppen. Op deze dag willen wij hier aandacht aan besteden door samen met de kinderen iets positiefs te doen. We vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan het feit dat iedereen welkom is en erbij hoort. We willen er naartoe dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Belangrijk is dat het uiteraard niet bij deze ene dag alleen blijft, maar dat er regelmatig aandacht wordt besteed aan hoe er met elkaar wordt omgegaan.”