Gemeenten Westerkwartier: ‘De Nieuwe Zorg Thuis neemt plek TSN in’

WESTERKWARTIER – Thuiszorgorganisatie De Nieuwe Zorg Thuis neemt de cliënten over van het failliete TSN. Alle vier de colleges van de gemeenten Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum hebben dat besloten.

Alle 400 cliënten krijgen nog tot 25 april hulp van TSN. Daarna worden alle cliënten overgedragen aan De Nieuwe Zorg Thuis.

Zorgcontinuïteit

Hulp bij het huishouden en Begeleiding is ingekocht via het model van “bestuurlijk aanbesteden”. Daarin hebben de gemeenten in het Westerkwartier overeenkomsten afgesloten met meerdere partijen. De Nieuwe Zorg Thuis is één van die partijen en deze kwam als meest geschikte organisatie naar voren. De belangrijkste voorwaarde in de overgang naar een andere zorgaanbieder is de zorgcontinuïteit voor onze cliënten. De Nieuwe Zorg Thuis houdt de koppels medewerker/cliënt in stand.

Het is voor de gemeenten in het Westerkwartier belangrijk dat de continuïteit voor zowel de cliënten als medewerkers van TSN zo veel mogelijk gewaarborgd is. Met alle huidige gecontracteerde aanbieders voor Hulp bij het huishouden en Begeleiding is dit besproken. Alle gecontracteerde aanbieders hebben de mogelijkheid gehad om met voorstellen te komen. Dit is veelvuldig gedaan. De uitkomst is dat De Nieuwe Zorg Thuis de cliënten overneemt van TSN, en tevens het bijbehorende personeel van TSN in dienst neemt.

Alle cliënten van TSN ontvangen hierover een brief van hun gemeente. De medewerkers van TSN worden benaderd door De Nieuwe Zorg Thuis.