Groningse jongeren gaan gezonder leven

PROVINCIE – Jongeren in Groningen meten zich een betere leefstijl aan. Sinds 2012 is het gebruik van genotsmiddelen zoals alcohol, roken en drugs afgenomen. Ook is het gebruik van energiedrankjes verminderd. Dit blijkt uit het jeugdgezondheidsonderzoek 2015 van GGD Groningen.

Jeugdgezondheidsonderzoek

Elke vier jaar neemt GGD Groningen deel aan het landelijke Jeugdgezondheidsonderzoek. Dit is een onderzoek waarbij jongeren in het voortgezet onderwijs een online vragenlijst op school invullen. In 2015 is een nieuw contactmoment ingevoerd op het voortgezet onderwijs, dit wordt “MijnGGDcheck” genoemd. Daarbij wordt in de provincie Groningen dezelfde vragenlijst gebruikt als in het landelijk Jeugdgezondheidsonderzoek. Ruim 6.600 leerlingen van het voortgezet onderwijs in de provincie Groningen hebben de vragenlijst ingevuld.

Minder drinken en roken

Uit de resultaten blijkt een duidelijke afname in alcoholgebruik, roken en cannabisgebruik ten opzichte van 2012. De afname van alcoholgebruik is het grootst onder 13- en 14-jarigen (van 26% naar 14%). Dit zou een effect kunnen zijn van de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik en het toegenomen bewustzijn in de samenleving van de gevaren van alcohol. Ook bij roken en cannabisgebruik vindt de grootste afname plaats onder 13- en 14-jarigen. Zo is roken onder deze groep afgenomen van 15% in 2012 naar 8% in 2015.

Het binge drinken (meer dan 5 eenheden op een avond) is nauwelijks afgenomen en komt nog steeds vaak voor (onder 45% van de 15- en 16-jarigen). In het algemeen geldt dat scholieren op het vmbo een ongezondere leefstijl hebben dan scholieren op de havo en het vwo. Dit onderzoek bevestigt dat beeld.

ggd-onderzoek

Ondanks de positieve trend liggen de cijfers van de regio Groningen nog steeds boven het landelijk gemiddelde. Daarom is blijvende aandacht nodig voor het bevorderen van een gezonde leefstijl van jongeren.